มัสยิดกกดโท้ง จ.เชียงราย อีกหนึ่งความงดงาม

ชุมชนมุสลิมไทยเชื้อสาย ปากีสถาน

เป็นชุมชนมุสลิมชุมหนึ่งที่อยู่ในเขตเทศบาลเชียงราย  ประชากรมุสลิมค่อนข้างหนาแน่น มีร้านโรตี แกงถั่ว แกงเนื้อ รสชาติอร่อยน่าดู แต่วันนี้เสียใจครับไม่ได้มาแนะนำให้ไปทานอาหารทีไหนแต่จะพามาชมความงดงามของมัสยิดที่นี่

ในเขตเทศบาล มัสยิดอิสลาม มีอยู่ที่เห็นเด่นชัด สัมผัสได้ง่ายก็มีอยุ่สามแห่งด้วยกัน คือมัสยิดดารุลอามาน อยู่ในเมืองใกล้ ตลาด อีกมัสยิดหนึ่ง เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ เพิ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่  ๖ ธันวา ๕๒ ที่ผ่านมานี้เอง

มัสยิดอีกที่ท่านกำลังชมภาพนี้ชื่อมัสยิดนูรุลอิสลาม ปากีสถาน ตั้งอยู่ถนนอะไรซอยอะไรนั้น ผมจะนำมาเสนอทีหลัง ไม่รู้เอาบันทึกไปเก็บไว้ที่ไหนอดใจไว้ไม่อยุ่อยากจะให้เห็นภาพความงามของมัสยิดแห่งนี้ ภายในอาคารมัสยิดประกอบไปด้วยต้นเสาไม้สักเก่าแก่ หาชมได้ยาก ด้วยอายุของไม้ปูด้วยไม้สักเช่นกัน

จะเป็นที่แวะของผู้คนที่มาแสวงบุญ ที่เรียกว่า กลุ่มดาวะฮฺตับลีฆ ที่มาทั้งปรับปรุงตนเองและเผยแพร่ศาสนา เป็นกลุ่ม ผุ้เสียสละ ทั้ง ทรัพย์สิน เวลา และชีวิตของตนเอง ด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อความ พึงพอ พระทัย ขอพระผู้เป็นเจ้า

ก่อนเข้ามัสยิด มีกล่องรับบริจาค เพื่อช่วย ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นของมัสยิดที่พึงมี มิได้บังคับ ก็ตามแต่ศรัทธา

นอกจากมัสยิดแล้ว ทางคณะกรรมการยังจัดให้มีอาคารไว้สำหรับรองรับการเรียนการสอนศาสนา ให้กับเยาวชนและ ผู้ที่สนใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เตียงเชือก เป็น อัตลักษณ์ หนึ่ง ของคนมุสลิมที่มีเชื้อสายปาทาน เราจะเห็นเตียงเชือก ที่ถักทอ ด้วยมือ จาก บ้านและมัสยิด ของคนกลุ่มนี้เท่านั้น ซึ่งอาจถือเป็นประเพณี ซึ่ง แขกที่ไปมา ได้มีโอกาส พักผ่อน ยึดเส้น ยึดสาย ยามเมื่อยล้า ในการเดินทาง และแวะมาที่มัสยิดแห่งนี้

หลาย ๆ เรื่องราว หลายภาพ ที่เราเห็น หลายทัศนะ ที่ บอกเล่าเรื่องราวของชาวมุสลิมในพื้นที่ ต่าง ๆ มีมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกันไป มุสลิมทางภาคเหนือก็เช่นกัน มีเรื่องราวมากมาย ที่บางครั้งเรา ๆ อาจจะเข้าสัมผัสถึงยากใน การดำเนินชีวิต วิถี ประเพณี  ยังมีสิ่งที่เราต้องค้นหาอีกมากมายหากว่าเราสนใจ ที่จะรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้  ยังเป็นคำถาม ที่ยังรอคำตอบอีกมากมาย สำหรับชาติพันธ์ ของ ชาวมุสลิม ในที่ต่าง ๆ

ชุมพล  ศรีสมบัติ

Advertisements