มัสยิดอัลซอร  อ.แม่สอด จ.ตาก กับส.น.ง.และรายชื่อคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตาก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประธาน กอจ ตาก กับ มัสยิดในความรับผิดชอบในจังหวัดตาก

 

แม่สอด เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก แม่สอดเป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด วันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมและพูดคุยกับประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ตั้งอยูที่ มัสยิดอัลซอร อ.เมืองแม่สอด จ.ตาก

นายดำรงค์ กล่ำคาน ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตาก ได้เล่า เรื่องราวของมัสยิดในพื้นที่ และการบริหารจัดการ ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่แม่สอด การทำงานในระบบญะมาอะฮ์นี้ จำเป็น เหนือมุสลิมทุกคน เพราะมุสลิมคือผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำความดีเพื่อให้อัลลอฮ์ (ซุบหานะฮ์) ทรงพอพระทัย เรียกว่าเป็นการอิบาดะฮ์ ซึ่งในการบรรลุสู่เป้าหมายนี้ มุสลิมทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เรียกกลุ่มก้อนนี้ว่า “ญะมาอะฮ์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นประชาคมมุสลิมนั่นเอง

รายงานโดยชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements