ชุมชนมุสลิมมัสยิดดอยสะเก็ด

 

              ชาวอินเดียและบังคลาเทศส่วนหนึ่งได้ตั้งรกรากที่อำเภอดอยสะเก็ด  แต่ก็มีไม่มากนัก  ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  ส่วนใหญ่จะประกอบศาสนกิจที่มัสยิดช้างเผือกซึ่งอยู่เมือง  ต่อมาหลายครอบครัวได้ย้ายถิ่นฐานเข้าไปในเมืองคงเหลืออยู่เพียงสองครอบครัวคือครอบครัวของฮัจยีบาบูและนางคำมูล  อาลีซอน  กับครอบครัวของนายเดช  อารีชาติ  ต่อมามีมุสลิมจากชุมชนมุสลิมหนองแบนย้ายเข้าไปอีก ๕-๖  คารอบครัว  และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  การประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะวันศุกร์  วานหนึ่งจะเข้ามาในเมือง  แต่เนื่องจากการเดินทางยังไม่สะดวก   ส่วนใหญ่จึงใช้บ้านของฮัจยีบาบู เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ  เมื่อฮัจยีบาบูได้เสียชีวิตลง นางคำมูลได้ยกที่ดิน  ๑ ไร่ ๓งาน  ๓๕  ตารางวา  สำหรับเป็นสถานที่สร้างมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน  โดยมี ฮัจยียง  ฟูอนันต์ และมุสลิมจากอำเภอเมือง เป็นหลักช่วยกันสนับสนุนการก่อสร้างอาคารมัสยิดได้เริ่มสร้างเมื่อ  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ทำพิธีเปิดเมื่อ  วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๑๕  โดยมีอดีต ท่านจุฬาราชมนตรี ต่วน  สุวรรณศาสตร์ และมีนายเดชอารีชาติ 

 

เป็นอีหม่ามคนแรก 

  

               ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  มูลนิธิอัลญามาล  ร่วมกับ ฮัจยียง   ฟูอนันต์  ฮัจยียูซุฟ  คาน (อำเภอแม่สอด) และ  ศ.น.พ. สนาน  สิมารักษ์  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารพาณิชหน้ามัสยิด  เพื่อเป็นรายได้ของมัสยิดต่อไป 

 

 

รายนามคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 

 นายอีบรอฮี   แสงซอน     อีหม่าม      นายฟารีส      เซลามัน      คอเต็บ 

 นายวิชัย         เจริญศรี      บิหลั่น 

 กรรมการ 

 นายนิรุตต์   แสงซอน         นายวีระ   แสงซอน  นายณรงค์  ชมพูงาม    นายสมชาย   เจริญศรี 

นายสมศักดิ์  ชัยเสน         นายสลาม   มีนะเกษม  นายธีระเศรษฐ์    แสงซอน     นายจูนี    บีเอ็ม

 ภาพชุดพิธีเปิดมัสยิดดอยสะเก็ด  ๑๕  มกราคม  ๒๕๑๕

  

 ภาพประวัติศาสตร์ ที่ได้มาจากคุณสุนทร  มาลาวิวัฒน์ ประธานมัสยิด อ.แม่สาย

จ.เชียงราย  ท่านได้อนุเคราะห์ มาให้ชม กระผมก็เลยขออนุญาติท่าน ก๊อปปี้ มา

เพื่อนำเผยแพร่ มายังพี่น้อง ได้ชมกัน  เห็นภาพแล้วตื่นเต้นครับ เห็นครั้งแรก

เหมือนกัน  ชอบอะไรหลายอย่างในภาพ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ หรือ อะไรต่อ

อะไร ติดตามชมได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับท่านจุฬาต่วน    ณ  สนามบินเชียงใหม่

 

 

ท่านจุฬาต่วน พร้อม ท่านผู้หญิงสมร

 

 

 

แกนนำมุสลิมเชียงใหม่ในยุคนั้น ให้การต้อนรับ

 

นายยง  ฟูอนันต์ ประธานกรรมการอิสลามสมัยนั้น นำท่านจุฬาไปยังมัสยิด

 

  • พี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่รอรับท่านจุฬา

 

ถึงยังมัสยิดดอยสะเก็ด  พี่น้องมุสลิมเชียงใหม่ร่วมต้อนรับ

 

ปรัมพิธี ใน ปี ๒๕๑๕ ประดับด้วยสายรุ้งสีธงชาติ สวย สด งดงาม

 

 

 

 

นายยง  ฟูอนันต์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๑๕

 

ท่านจุฬาคนปัจจุบัน ในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการจุฬาราชมนตรี

ก่อนตัดลิปปริ้น  ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮํ

 

 

 สังเกตุผู้ที่มาร่วมต้อนรับด้านหลัง มากมายเป็นประวัติการณ์

 

เรียนเชิญท่านจุฬาฯ  เข้าสู่มัสยิด

 

ร่วมพิธีนมาซ พร้อมกับพี่น้องมุสลิมเชียงใหม่

เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหาร 

 

นายชุมพล  ศรีสมบัติ

Advertisements