มัสยิดดารุล อามาน จ.เชียงราย

นำรูปมัสยิดดารุลอามาน ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๒๐ ล้าน บัดนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ๙๐ เปอร์เซนต์ เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อย สวยมากครับเก็บภาพมาฝาก เชิญชมความงามของมัสยิดแห่งนี้ได้เลยครับ

มัสยิดดารุลอามาน ตั้งอยู่ บน ถนนอิสระภาพ อ.เมือง จ.เชียงราย  เป็น อีกมัสยิด หนึ่ง ที่ งดงามมาก ออกแบบ สไตล์ ตุรกีผสมผสานกับศิลปะของจีน มุสลิม ทำให้รูปแบบของมัสยิดแห่งนี้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

มัสยิดแห่งนี้มี ท่านอีหม่ามบรรเจิด  เป็นอีหม่ามประจำมัสยิด และ ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรม

การอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคุณราชัน  รุจิพรรณ เป็นประธานคณะกรรมการ อยากเอารูปมาให้ดูมากกว่า

ก็คงไม่บรรยายอะไรใต้ภาพ ชม ไป คิดไป ความคิดของเรามองจากรูป สามารถเล่าเรื่องราว อีกมากมาย แล้วคุณละ คิดอย่างไร

นำรูปมัสยิดดารุลอามาน ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๒๐ ล้าน บัดนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ๙๐ เปอร์เซนต์ เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อย สวยมากครับเก็บภาพมาฝาก เชิญชมความงามของมัสยิดแห่งนี้ได้เลยครับ

ท้ายที่สุดก็ขอขอบคุณเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบฮาฯ) และขอดุอาจากพระองค์ให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านได้มีสุขภาพ ที่แข็งแรง มีริสกี(ปัจจัยยังชีพ) ที่ดี อายุยืนนาน เพื่อประกอบความดี ต่อพระผู้เป็นเจ้าตลอดไป อามีน