สุสานมุสลิมจีนที่เชียงใหม่

ตั้งอยู่หน้ามัสยิด อัลฟัฏริ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นสุสานที่อยู่ในความดูแลของมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

สันนิฐานว่าคงจะได้รับอิทธิพล ความเชื่อในการฝั่งศพมาจาก ประเพณีดั่งเดิมของคนจีน จะพบเห็นทั่วไป

ในชุมชนมุสลิมจีนในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

Advertisements