มัสยิดเด่นชัย  แห่งเดียวในจังหวัดแพร่

ภายในมัสยิดบุด้วยไม่สัก ทั้งหลัง พร้อม มีไม้ฉลุ เป็นภาษาอาหรับ สดสวยงดงาม

ลายฉลุภาษาอาหรับ ภายในมัสยิด เด่นชัย

ป้ายบอกเวลานมาซ

ประตูด้านข้าง จะได้ดีที่สุดคือ การเข้าไปเบี่ยมชมมัสยิด และเข้าไปทำนมาซ

ดูความงดงามของการฉลู ภาษาอาหรับ

ชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements