ประวัติมัสยิดสันกำแพง เชียงใหม่
เริ่มจากมัสยิดดุนนูร ช้างเผือก ได้มีการรวมตัวของกลุ่มพี่น้องมุสลิมที่อพยพมาจากบังคลาเทศได้เป็นคณะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดดุนนูร ช้างเผือก เท่าที่จำได้ เมาลานาบิดาของอิหม่ามมุสตอฟาเป็นอิหม่าม อัลมัรฮูม ฮัจยีมูกูเมียร์ ศรีชนะ อัลมัรฮูมอับดุลสุวรรณ สุวรรณทิพย์ (ขอแยกส่วนที่จะโยงไปสู่สันกำแพง)


อัลมัรฮูม ฮัจยีมูกูเมียร์ ศรีชนะ อัลมัรฮูม ฮัจยีมูกูเมียร์ ศรีชนะ นายอับดุลการีม นายนูราม๊อด ฮัจยียูซุฟ คาน ฮัจยีหมง ฟูอนันต์ นายมอด เซลามัน ในตอนนั้น ได้จัดงานเมาลิดขึ้นที่บ้านของนางไพรวัลย์ พงษ์มณี หลายๆท่านเห็นว่าที่นี้สมควรจะมีมัสยิดเป็นสถานที่ใช้อิบาดะห์ ไม่จำเป็นต้องไปที่อื่น(ในตอนนั้นจะไปละหมาดที่มัสยิดดุนนูร ช้างเผือก) จึงได้มีการประชุมกันในปี 2521 ประมาณเดือนกพ.- มีนาคม และได้มีการเชิญนายเชาว์ ธีรสวัสดิ์ เข้ามาร่วมในการสร้างมัสยิด ในตอนนั้นมีพี่น้องมุสลิมชาวจีนฮ่ออยู่หลายครอบครัว ส่วนมากจะเป็นครอบครัวของตระกูล ธีรสวัสดิ์ และตระกูลมาตระกูล

อีหม่ามมหาอ๊อดอาลี ศรีชนะ อีหม่ามประจำมัสยิดอัสลาม สันกำแพงคนปัจจุบัน

การขอรับบริจาคจากพี่น้องมุสลิมทั้วทั้งภาคเหนือหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างง่าย ดาย มีงบประมาณสร้างในตอนนั้นอยู่ประมาณ 3-5 แสนบาท ก็เริ่มจะหาสถานที่ โดยอัลมัรฮูม ฮัจยีมูกูเมียร์ ศรีชนะได้เสนอที่ดินให้เป็นของมัสยิดเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่กว่าๆ
การก่อสร้างมัสยิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประมาณ 3 เดือน เสร็จ ด้วยกับการร่วมมือจากทุกฝ่ายและความสามัคคีที่มีในยุคนั้น ฮัจยียง (หมง) ฟูอนันต์ จึงให้ชื่อว่ามัสยิดอัสสลาม สันกำแพง เชียงใหม่ซึ่งแปลว่าสันติ

แผ่นไม้แกะสลัก หลังแท่นเทศนาธรรม(คุตบะฮฺ)

หลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำการเปิดมัสยิดโดยเชิญจุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรศาสตร์ มาเปิดในตอนนั้น และได้มีการของบประมาณไปยังประเทศลิเบีย เพื่อสร้างอาคารเรียน จึงได้งบประมาณ 2 แสนบาท จึงสร้างอาคารเรียนจนเสร็จสิ้น

อาคารเรียน ลิเบีย
คณะกรรมการชุดแรกในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีเหลืออยู่บ้าง ที่จากไปก็หลายท่าน ในชุดแรก อัลมัรฮูมอับดุลสุวรรณ สุวรรณทิพย์ เป็นอิหม่าม นายเชาว์ ธีรสวัสดิ์ เป็นคอเต็บ นายประวิน สุวรรณทิพย์ เป็นบิหลั่น
ปัจจุบันนี้มัสยิดอัสสลามยังคงยืนตระหง่าอยู่มา32ปี มีชนรุ่นต่อรุ่นที่เติบโตไปตามกาลเวลา วันนี้มัสยิดอัสสลาม สันกำแพง เชียงใหม่ ได้เปิดสถานีวิทยุมุสลิมสัมพันธ์มัสยิดอัสสลาม สันกำแพง เชียงใหม่ คลื่น FM 106.50 MHz. ซึ่งพี่น้องชาวสันกำแพงได้รับฟังรายการศาสนากัน ทุกวัน เพื่อที่จะได้นำศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ห้องวิทยุในมัสยิดอัสลาม
(ข้อมูลโดย ฮัจยีสมบัติ สุวรรณทิพย์ บุตรอัลมัรฮูมอับดุลสุวรรณ สุวรรณทิพย์)
ถ่ายภาพโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

ภาพแถม นะครับ

ถนนเข้ามัสยิด

อีกมุมหนึ่งจากปากทางเข้ามัสยิด

นายไสว เอียดตรง บิหลั่นประจำมัสยิด

ห้องละหมาดสำหรับสตรี

นั่งรอละหมาดค่ะ

เรียกว่าโดม หรือ หอฮาซานฮฺ สำหรับยืนประกาศเรียกร้องคนทำละหมาด

เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสุเหร่า

คุณสมบัติ หรือฮัจยีสมบัติ สุวรรณทิพย์ คนที่ ๒ จากซ้ายมือของท่าน คอเต็บมัสยิดและผู้รับผิดชอบสถานีวิทยุ

สวยมากครับ

Advertisements