มัสยิดดะอฺวะติลอิสลาม หมู่บ้าน วรุณนิเวศน์ เชียงใหม่

117/140 หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เป็นมัสยิดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้จดทะเบียนขึ้นกับกรมศาสนา แต่ ขึ้นกับ มูลนิธิศัรทธาชน ของ กลุ่มพี่น้อง ญามาอัต-ตับลีค ซึ่งมีการจัดตั้งชูรอ หรือผู้รับผิดชอบ คณะชูรอ ทีได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิ คงให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ บริหารจัดการ
โดยมี คุณ อำมาตย์ ลาวัง เป็นประธานมัสยิด และได้ร่วมกัน ก่อตั้งคณะกรรมการ ในพื้นที่เข้ามาดูแล เพื่อบริหารจัดการ มัสยิดให้มีระบบ เพื่อการจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ ของมัสยิด ส่วนประวัติความเป็นมา ไปยังไงมายัง ไง ก็ตอนนี้ประวัติศาสตร์ มี อยู่ ๒ กลุ่ม ก็ยังรอประวัติ ที่จะนำเสนอท่านอยู่ ก็อดใจรอ รอ รอ อีกสักหน่อย ก็ได้อ่านแน่ ๆ อีซาอัลลอฮฺ


Tags: มัสยิดในเชียงใหม่

Advertisements