มัสยิดดารุล สลาม ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่

เป็นมัสยิด หลังที่สาม ในอำเภอ สันกำแพง เริ่มจากคุณสุจิต ตรงเพียรเลิศ หรือ คนมุสลิมในเชียงใหม่ รุ่นก่อน ๆ จะเรียกชื่อท่านว่าโกตี้ ท่านเป็น บุคคลสำคัญอีกท่าน หนึ่งในกลุ่มของมุสลิมในเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในผุ้ริเริ่ม ก่อตั้ง มัสยิดอัต- ตักวา และโรงเรียนจิตต์ภักดี อาชีพ ของท่าน เป็น นักจัดสรรที่ดี ในชุมชนมุสลิมอัต-ตักวา ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ท่านเป็นผุ้ที่บุกเบิก ท่านได้ขยายฐานของพี่น้อง
มุสลิม เข้าสุ่ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดย ได้ จัดสรร ที่ดิน ตั้งชื่อหมุ้บ้านชื่อ หมู่บ้านสันติ เวลาต่อมา ทานก็ได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างมัสยิด โดยมีคุณสมเพรช วัฒนทรัพย์ นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ คนปัจจุบัน เป็นผุ้ประสานงาน กับ ทาง อาหรับ ตระกูล อัลกีลาบี ประเทศซาอุดี้ อารเบีย สร้างมัสยิดแห่งนี้

ปัจจุบัน มี คุณสุจิต ตรงเพียรเลิศ เป็น อีหม่าม คุณสมเพชร วัฒนทรัพย์ เป็น คอเต็บ คุณราชัน กายี เป็น บิหลั่นยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มัสยิด เป็นมัสยิด ๑ ใน ๑๓ ที่จดทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประวัติความเป็นมาของมัสยิด จะหามาเพิ่มเติมให้ในโอกาสหน้า ขยันเข้ามาดูก็แล้วกัน นะครับ

ภาพโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements