มัสยิดอัลเราะมะ บ้านท่าตอน อ.แม่อายเชียงใหม่
 
บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่ติดชายแดนพม่าเพียงแต่คุณข้ามเขาไปนิดเดียว กิโลแม้ว คุณก็จะเข้าสู่อีกประเทศหนึ่ง
เสน่ห์ของท่าตอนยังคงหลงเหลือ ให้กับคุณ ๆ ได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติ สายลม
แม่น้ำ เสียงนกร้อง ที่รอคุณ ๆ เข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของเมืองที่ฮอมล้อม
ไปด้วยภูเขา และแม่น้ำ
วันนี้ทีมงานของศูนย์ประสานงานภาคเหนือแผนงานฯ เรามี เป้าหมาย ที่มัสยิด
อัลเราะฮฺมะฮฺ ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งเดียวในสายเหนือสุดของเชียงใหม่
เรามาถึงมัสยิดแต่เช้า เดินดูรอบมัสยิดถ่ายภาพบรรยายกาศ รอบๆ ตัว
ที่ได้สัมผัสมาแบ่งปัน ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้ร่วมจิตนาการไปกับเรา
มาทำงานครับไม่ได้มาเที่ยวแต่ก็อดไม่ได้ กับบรรยกาศน่าอภิรมณ์เช่นนี้
มัสยิดนี้เป็นมัสยิด ที่เป็นมุสลิมจีนเป็นส่วนใหญ่ บรรพบุรุษอพยพมาจากมณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน อายุของชุมชนมุสลิมแห่งนี้ คุยกับคนเฒ่าคนแก่ในหม่บ้าน
เขาบอกว่าน่าจะอยู่ราวไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี มีประชากรที่เป็นมุสลิมทั้งหมด
๓๘ ครอบครัว ๑๗๐ คนโดยประมาณ อาชีพส่วนใหญ่ ๙๕ เปอร์เซนต์เป็น
เกษตารกร ปลูกกระเทียม ข้าวโพด และอื่นบ้างเล็กน้อย ปัญหาที่พวกเขาพบ
ก็คงไม่แตกต่างกับเกษตรกรอื่นๆ ในเรื่องของราคาผลผลิตตกต่ำต้นทุนสูง
เช่นเคย เมื่อเกษตรกรมีปัญหา หากทางแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พอที่จะแบ่งเบา
ภาระของพวกเขา หากสิ่งที่พวกเขาจะทำ ตรงกับยุทธศาสตาร์
รายงานโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
Advertisements