งานเมาลิดที่สุเหร่า บ้านฮ่อ เชียงใหม่ [:e422:]
 
 

งานเมาลิด เป็นงานที่มุสลิม ทาง เชียงใหม่ และเชียงราย ส่วนใหญ่ จัดกันมานานคงจะเริ่มตั้งแต่ มีการอพยพ และตั้งถิ่นฐาน อย่างมั่นคงแล้วในเชียงใหม่ โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ หลักคือ การจัดหารายได้เพื่อใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดประจำปี ไม่ว่า จะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าครู ค่าอะไร ๆ อีกหลายอย่าง ที่พึงเกิดขึ้น ณ มัสยิด แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ การได้รำลึก ตอกย้ำ คำบอก คำสอน ของท่านศาสดา มุฮัมหมัด (ศ๊อลฯ) ที่ท่านได้นำคำสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้า มายังมนุษยชาติทั้งหลายได้รุ้จักกับพระผู้ทรงสร้าง อีกทั้งประชาชนในชุมชน ในกัมปง ยังได้กล่าว สรรเสริญท่านศาสดา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ได้ ผลบุญ
[:e420:]
 

 

 

 เรียกกันว่า ปาปายุนนาน ขนม หากินยาก

ปีนี้มัสยิด เฮดายาตุ้ล อิสลามบ้านฮ่อ ได้จัดงานขึ้นเร็วกว่าปกติ เนื่องจาก ทางมัสยิดมีโครงการที่จะทำการก่อสร้าง อาคารที่ละหมาดหญิง อาคารเรียน พร้อม ที่จอดรถ ซึ่งเป็นปัญหา มาก สำหรับผู้ที่เข้าประกอบ ศาสนพิธีในมัสยิด
[:e445:]

 

 

เรื่องใหญ่ครับ สำหรับเรื่องอาหารการกินของมัสยิด โต๊จีนยุนนาน อาหารอร่อย

หิวละซิ มีโอกาสอย่าลืมแวะมาเยี่ยม ก็แล้วกัน หอม อร่อย ครับ ข้าวหมดไปหลายจาน

 

ภาพนี้ถ่ายตอนเช้า กำลังจัดของกันอยู่เลย

บรรดาผู้อาวุโส สูงสุด ณ มัสยิด นั้ง คอยตอนรับผู้มาร่วมงาน

 

ผู้มาร่วมงานมากมายพร้อมกันที่มัสยิดเพื่อทำการละหมาด

 

กลุ่มศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ร่วมงาน ทั้งคาทอริคและโปรเตสเตนส์ สะกดไม่ถูกขออภัยนะครับ

มีการตรวขสุขภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ร่วมกันฟังบรรยายศาสนา และชีวประวัติของท่านศาสดา
 
มาพูดถึงงานเมาลิด กันดีกว่า ปีนี้ ทางมัสยิด จัดงานขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์
บ้านฮ่อ นับเป็นศูนย์กลาง ของการรวมตัว กัน ทั้งพี่น้องมุสลิมที่มีเชื้อสายจีน และชาติพันธ์ ต่าง จึงทำให้การจัดงานของมัสยิด เป็นที่สนใจ ของผุ้คนทั้วเ ชียงใหม่

ในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้ง การบรรยาย ศาสนา การแสดงของเยาวชนในมัสยิด ต่าง ๆ ในเชียงใหม่ ภายในงาน ยังจัดให้มีร้านจำหน่าย อาหาร เสื้อผ้า หนังสือ และการจัดนิทรรค์การ ของหน่วยงาน องค์กร ของมุสลิมเข้าร่วมหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริม สุขภาวะมุสลิมไทยได้ประสานไปยัง รพ.เซ็นทรัล เชียงใหม่ เพื่อ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพของผู้มาร่วมงาน [:e423:]

 
บรรยากาศทั่วไปในบริเวณงาน
 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานโดย
นายชุมพล  ศรีสมบัติ
Advertisements