สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมัสยิดของจีน

 
 
โดย ฮ่ายถัง
 แปลและเรียบเรียงโดย Nisreen
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 
 
มัสยิด Aitiga\'er ซินเจียง (Small).jpg 
 
 
รูปแบบมัสยิดของศาสนาอิสลามในประเทศจีนแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ มัสยิดที่ใช้วัสดุการก่อสร้างจากไม้เป็นหลัก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของอิสลามที่เป็นเอกลักษณ์แบบจีน ประเภทที่สองคือ มัสยิดที่มีสไตล์การก่อสร้างแบบอาหรับและผสมผสานกับการก่อสร้างแบบจีน มัสยิดในจีนปัจจุบันเป็นมัสยิดที่พึ่งจะมีการก่อสร้างขึ้นใหม่และส่วนหนึ่งนั้นเป็นมัสยิดที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงค์หยวน หมิงและชิง
 
 
                 มัสยิดที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบจีนนั้น มักมีรูปแบบการก่อสร้างแบบบ้านโบราณของจีน (Siheyuan) ฉะนั้นจะเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบหลายอาคารในบริเวณเดียว รูปแบบมัสยิดดังกล่าวนี้แม้ตัวอาคารจะเป็นแบบจีน แต่ลวดลายบนอาคารนั้นคือลวดลายสไตล์อาหรับ   ความสวยงามดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงผสมผสานทางด้านสถาปัตย์กรรมจีนกับอาหรับ
 
 
                มัสยิดเก่าแก่บางแห่งในจีนนั้นได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบอาหรับล้วน โดยเฉพาะมัสยิดที่ติดอยู่บริเวณชายฝั่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งสร้างขึ้นในก่อนสมัยราชวงค์หยวน( ประมาณก่อนค.ศ )เช่นมัสยิด Quanzhou ของมณฑลฮกเกี้ยน ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างแบบใช้อิฐก่อ จะแตกต่างกับการก่อสร้างแบบจีนที่จะเน้นถึงความสมดุล
 
                ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบอาหรับในปัจจุบัน จะเป็นการก่อที่มีรูปโดมบนอาคารมัสยิด จะมีรูปจันทร์เสี้ยวสีขาวบนยอดโดม และมีหอสำหรับอะซานต่างหาก ภายในอาคารมัสยิดนั้นเน้นความเรียบง่ายมากกว่าลวดลาย
รูปแบบต่างๆ ของมัสยิดในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของจีนกับโลกอาหรับ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การเป็นมิตรที่ดีของประชาชนจีนและชาวอาหรับ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของจีน
 
 
 มัสยิด Huajuexiang ซีอาน (Small).jpg
 มัสยิดTongxin หนิงเซี่ยi.jpg 
 
 
 
 

ที่มา http://a-life-northern-muslim.ning.com/forum/topics/3203591:Topic:23063

Advertisements