ฝิ่นกับวิถีชุมชนบนที่สูงฝิ่น (opium) เป็นยาเสพติดพวกเดียวกับมอร์ฟีนและเฮโรอีน
โดยฝิ่นได้มาจากน้ำยางของผลฝิ่น เมื่อนำมาสกัดจะได้มอร์ฟีน
และสังเคราะห์เป็นเฮโรอีนได้ ฝิ่นเป็นพืชไม้ล้มลุก มีอายุ ๑ ปี
มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Papaver somniferum และ Papaver bracteatum
ฝิ่นมีลำต้นสูงประมาณ ๒ – ๔ ฟุต ดอกฝิ่นจะมีสีขาว สีแดง สีม่วง
และสีม่วงแดง ดอกจะชูอยู่ปลายสุด มีกลีบรองรับดอก ๒ กลีบ กลีบดอก ๔ กลีบ
จัดอยู่ตรงข้ามกัน ในผลฝิ่นจะมีเมล็ดฝิ่นสีเทาอยู่
และฝิ่นนั้นมีหลายพันธุ์ด้วยกัน

ฝิ่นเป็นพืชที่ต้องการการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
ต้องมีการพรวนดินให้ร่วนแล้วจึงหว่านเมล็ดฝิ่นปนกับเมล็ดผักกาดและพันธุ์พืช
อื่นๆ แล้วจึงกลบหน้าดินเบาๆ ด้วยมือ

ต้นฝิ่นที่ขึ้นหนาเกินไปนั้นต้องถูกถอนทิ้งให้แต่ละต้นห่างกัน ๘ นิ้ว
และไร่ฝิ่นต้องได้รับการดายหญ้า ก่อนผลฝิ่นจะสุกพอที่จะกรีดยางได้
ซึ่งการกรีดยางนั้นชาวเขาใช้ มีดพิเศษที่มีทางคม ๓ – ๕ ใบด้วยกัน
ผลฝิ่นจะถูกกรีดเป็นทางตรง

ยางฝิ่นจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมาตามรอยกรีด
เมื่อถูกอากาศจะมีสีคล้ำลง กลายเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลไหม้ หรือดำ
มีกลิ่นเหม็นเขียวและรสขม เรียกว่า ‘ฝิ่นดิบ’ ส่วนฝิ่นที่มีการนำมาใช้เสพ
เรียกว่า “ฝิ่นสุก” ได้มาจากนำฝิ่นดิบไปต้มหรือเคี่ยวจนสุก


ในเนื้อฝิ่นมีสารเคมีผสมอยู่มากมายประกอบด้วย โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย์ เป็นอัลคาลอยด์

ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฝิ่นกลายเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง

โดยอัลคาลอยด์ในฝิ่นแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ประเภทที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดให้โทษโดยตรง สารออกฤทธิ์ตัวสำคัญที่สุดในฝิ่น คือ มอร์ฟีน

๒) ประเภทที่ออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนคลายตัว โดยมีปาปาเวอร์รีน (papaverine) เป็นตัวสำคัญ
เมื่อประมาณ ๓,๔๐๐ ปีก่อนคริสตกาล

ฝิ่นเดินทางมาจากพื้นที่ตอนล่างของอาณาจักรเมโสโปเตเมียโดยชนเผ่าซูเมเรียน
พวกเขาเรียกฝิ่นว่า “ฮัลกิล” หมายถึง พืชแห่งความรื่นรมย์
และเชื่อกันว่าชนเผ่านี้ได้ถ่ายทอดวิธีการปลูกฝิ่นและความรู้สึกเป็นสุขจาก


การเสพฝิ่นให้แก่ชาวอัสซีเรียน
ต่อมาศิลปะการเพาะปลูกฝิ่นถูกถ่ายทอดไปสู่ชาวบาบิโลเนียน ชาวยิว ชาวโรมัน
และชาวอียิปต์ ก่อนที่ฝิ่นจะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอเรเนียนไปยังกรีซ
แอฟริกา และยุโรป ก่อนจะเดินทางผ่านมายังทวีปเอเชียโดยผ่านเปอร์เชีย
และอินเดีย

พร้อมกับกองทัพของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ยกทัพเข้ามารุกรานทวีป
เอเชียด้วยเส้นทางสายไหม (Silk Road) เมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีก่อนคริสตกาล
นอกจากเส้นทางนี้

ฝิ่นยังได้เดินทางจากเปอร์เซียไปสู่ประเทศจีนกับนักค้าฝิ่นชาวอาหรับ
โดยชาวจีนใช้ฝิ่นเป็นยารักษาโรคท้องร่วงซึ่งได้ผลดีมาก ต่อมาใน ค.ศ. ๑๖๒๐
มีผู้นำยาสูบจากฟิลิปปินส์เข้าจีน

ทำให้ชาวจีนเป็นชนชาติแรกที่รู้จักใช้ยาสูบผสมฝิ่นโดยเชื่อว่าสามารถป้องกัน
โรคมาเลเรียได้ และในศตวรรษที่ ๑๗

ชาวดัชท์เป็นผู้ลำเลียงฝิ่นทางเรือจากอินเดียไปยังจีนและหมู่เกาะต่างๆ
ในเขตประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สงครามฝิ่นถึงสองครั้งใน ค.ศ. ๑๘๓๙- ๑๘๔๒ และใน
ค.ศ. ๑๘๓๖ ซึ่งผลจากการทำสงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสกับจีนนั้น
จีนแพ้สงครามต้องจ่ายเงินชดใช้

ทำให้การนำเข้าฝิ่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่งผลให้การปลูกฝิ่นและผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นในเขตประเทศจีนตอนใต้
และเริ่มกระจายไปพื้นที่สูงของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จนครั้งหนึ่งพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่มี
ผลกำไรสูงสุด และฝิ่นมีคุณภาพดีที่สุดของโลก
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก

ฝิ่นนอกจากจะเป็นสารเสพติดแล้ว
ยังเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางเภสัชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมากอีกด้วย
และสำหรับชาวเขาซึ่งเป็นผู้ผูกพันกับฝิ่นมานานจึงทำให้บทบาทของฝิ่นนั้น
กลมกลืนเป็นวัฒนธรรมและองค์ประกอบสำคัญในวิถีชีวิตของพวกเขา ดังนี้

๑) บทบาททางด้านเศรษฐกิจ
พบว่าฝิ่นมีบทบาทอย่างกว้างขวางในเชิงเศรษฐกิจของชาวเขาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ได้แก่ เป็นพืชเงินสด

(เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวเขาที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีพ),
ใช้แทนเงินตรา, เป็นปัจจัยในการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน,
ฝิ่นสามารถคิดเป็นดอกเบี้ยการกู้ยืมเช่นเดียวกับเงิน, ใช้ฝิ่นประกอบอาหาร,
เมล็ดฝิ่นใช้สกัดน้ำมันหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ และสามารถขายได้ เป็นต้น

๒) บทบาททางด้านสังคม ประเพณี และพิธีกรรม
บทบาทด้านนี้เป็นบทบาทที่มีความสัมพันธ์กับชาวเขาอย่างแนบแน่น
ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทางสังคมของชาวเขา ได้แก่
ใช้เป็นค่าสินสอด, ค่าปรับไหม, เครื่องขอขมา, ค่าบริการในการตัดสินคดี,
ค่าป่วยแก่หมอผี, ใช้บวงสรวงผีป่าในการล่าสัตว์, ใช้เซ่นผี,
ใช้ในพิธีแต่งงาน, แสดงความมั่งคั่ง, ยาเสพติด
(ในสังคมจะไม่ประณามถ้าไม่ติดจนเกินไปหากยังสามารถทำงานได้)

๓) บทบาททางเภสัชพื้นบ้าน จากคุณสมบัติทางยาของฝิ่น
ทำให้ฝิ่นกลายมาเป็นยากลางบ้านที่ทรงคุณค่าของชาวเขาที่อาศัยอยู่ห่างไกลการ
คมนาคม ชาวเขาได้ ใช้ฝิ่นเชิงเภสัชดังนี้ ได้แก่
สามารถใช้ห้ามเลือดรักษาแผล เ ป็นยาลดไข้และยาแก้ปวด แก้ท้องเสีย
ใช้ถอนพิษ ใช้รักษาตาแดง เป็นยาแก้ไอสำหรับทารก เป็นยาโป้ว (รับจากจีนฮ่อ)
ยาเพิ่มพลัง ใช้คลายเครียดภายหลังการทำงาน
และยังใช้ฆ่าตัวตายในกรณีที่เกิดความผิดหวังอย่างรุนแรง

๔) บทบาททางการอพยพ การตั้งถิ่นฐาน ก่อนที่จะมีโครงการการพัฒนาที่สูง
ฝิ่นนับว่ามีบทบาทในการอพยพ เคลื่อนย้าย และตั้งถิ่นฐานของชาวเขามาก
เพราะกลุ่มชาวเขาที่มีการปลูกฝิ่นเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น
จะมีการโยกย้ายชุมชนอยู่เสมอเนื่องจาก
ต้องแสวงหาที่อุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกฝิ่น
และฝิ่นนั้นยังสามารถเป็นทุนในการหาที่อยู่ใหม่ , เงินออม,
สิทธิทางพื้นที่ และมักตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่สามารถปลูกฝิ่นได้

อ้างอิง : วิทย์ เที่ยงบูรณกรรม, ฝิ่นสู่เฮโรอีน, (แพร่พิทยา : กรุงเทพฯ,

๒๕๑๒), หน้า ๒. ยาเสพติด : ฝิ่น.[Online], accessed 15 July 2008.

Available from http://www.bangkokhealth.com/drugs_htdoc/drugs_health_detail.asp?nu…

วริศรา ยาสมุทร โหลด PDF. สถาบันสำรวจพืชเสพติดฯ จากวารสาร สำนัก ปปส.

สถาบันวิจัยชาวเขา, ปกิณกะชาวเขา, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา, ๒๕๓๙),

หน้า ๑๖๓- ๑๗๓.

ืcredit  http://a-life-northern-muslim.ning.com/forum/topics/3203591:Topic:25531

credit   http://a-life-northern-muslim.ning.com/forum/topics/3203591:Topic:25702/edit

Advertisements