คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2010

ประมวลภาพละหมาดอีดปี 53 ที่มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่

ประมวลภาพละหมาดอีดปี 53 ที่มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ การละหมาดวันอีดเป็นบทบัญญัติและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามที่มัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ ก็ ได้ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่บรรพบุรุษ์มุสลิมจีนได้ทำกันมาก่อนหน้านั้น คือการกล่าวตักบิร วันนี้เรานัดกันที่หน้ามัสยิดขอความร่วมมือให้ทุกคนที่เป็นสัปปุรุษมาร่วมกันเพื่อประกาศสรรเสริญ อัลลอฮฺ พร้อม ๆกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ในสังคมชุมชนแห่งนี้

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น

อิลามในจีนตอนที่สอง-ชาวอุยกรู-ชาวอุซเบก

อิสลามในจีน ตอนที่ ๒ ชาวอุยกูร-ชาวอุซเบก Nisreen Pattararuangwilai มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  ชาวอุยกูร    ภาพภาพจาก http://www.bangkokbiznews.com/  ชาวอุยกูร คือ ชนชาติที่นับถือศาสนามากที่สุดเป็นอันดับที่สองรองจากชาวหุย คำว่า “อุยกูร”หมายถึง สมาพันธ์ หรือ สามัคคี ชาวอุยกูรกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในมณฑลซินเจียง ส่วนมากจะอยู่รวมเป็นกลุ่มที่โอเอซิสทางด้านใต้ของมณฑลดังกล่าว มีบางส่วนอาศัยอยู่ในมณฑลหูหนาน

| ใส่ความเห็น

เทศกาลสำคัญ ๆ ของชนชาติส่วนน้อยของจีน

เทศกาลสำคัญ ๆ ของชนชาติส่วนน้อยของจีน        ชนชาติส่วนน้อยของจีนมีเทศกาลมาก มีเทศกาลสำคัญ ๆ เกือบทุกชนชาติ เช่น วันปี ใหม่ตามปฏิทินธิเบต วันสงกรานต์ของชนชาติไต วันคบเพลิงของชนชาติอี๋ วันตลาดนัด ซันเย่เจียของชนชาติไป๋ วันโต้เพลงของชนชาติจ้วง งานน่าต๋ามู่ของชนชาติมองโกล เป็นต้น ฝ่ายปกครองท้องที่ส่วนหนึ่งยังได้กำหนดเทศกกาลสำคัญ ๆ ทางชนชาติให้ เป็นวันหยุดตามกฎหมาย เช่น วันปีใหม่ตามปฏิทินธิเบต วันกูร์บัน เป็นต้นวันกูร์บัน วันกูร์บันเป็นวันปีใหม่ของศานาอิสลามที่มีมาแต่ดั้งเดิม คำว่า กูร์บัน เป็นภาษา อาหรับ แปลว่า ฆ่าสัตว์ ฉนั้น จึงยังเรียกวันกูร์บันเป็นวันฆ่าสัตว์ได้ วันกูร์บันเป็นเทศกาล ร่วมกันของชนชาติต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลามในจีน เช่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น