เทศกาลสำคัญ ๆ ของชนชาติส่วนน้อยของจีน 
 
    ชนชาติส่วนน้อยของจีนมีเทศกาลมาก มีเทศกาลสำคัญ ๆ เกือบทุกชนชาติ เช่น วันปี ใหม่ตามปฏิทินธิเบต วันสงกรานต์ของชนชาติไต วันคบเพลิงของชนชาติอี๋ วันตลาดนัด ซันเย่เจียของชนชาติไป๋ วันโต้เพลงของชนชาติจ้วง งานน่าต๋ามู่ของชนชาติมองโกล เป็นต้น ฝ่ายปกครองท้องที่ส่วนหนึ่งยังได้กำหนดเทศกกาลสำคัญ ๆ ทางชนชาติให้ เป็นวันหยุดตามกฎหมาย เช่น วันปีใหม่ตามปฏิทินธิเบต วันกูร์บัน เป็นต้นวันกูร์บัน

วันกูร์บันเป็นวันปีใหม่ของศานาอิสลามที่มีมาแต่ดั้งเดิม คำว่า กูร์บัน เป็นภาษา อาหรับ แปลว่า ฆ่าสัตว์ ฉนั้น จึงยังเรียกวันกูร์บันเป็นวันฆ่าสัตว์ได้ วันกูร์บันเป็นเทศกาล ร่วมกันของชนชาติต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลามในจีน เช่น ชนชาติหุย อุยกูร์ คาซัค อุสเบค ทาจิก ทาทาร์ เคอจิส ซ่าลา ตงเซียงและชนชาติเป่าอัน เป็นต้น วันกูร์บัน ตกวันที่ 10 ธันวาคมทุกปี ก่อนวันกูร์บัน ครอบครัวต่าง ๆ ต้องทำความสะอาดบ้าน เร่งทำขนมต่าง ๆ เพื่อฉลองเทศกาล เช้าตรู่วันกูร์บัน ชาวมุสลิมต้ัองอาบน้ำหอม แต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อย แล้วไปฟังอิหม่ำกล่าวธรรมคัมภีร์โกหร่านในสุเหร่า ครอบ ครัวต่าง ๆ ยังต้องฆ่าแพะ ฆ่าอูฐหรือฆ่าวัว ทั้งแจกเพื่อน ๆ และรับแขก ผู้คนร่วมกัน รับประทานเนื้อแพะ ขนมทอดและผลไม้ คุยกันอย่างสนิทสนม ขณะชาวอุยกูร์ในเขต ซินเกียงฉลองวันกูร์บัน ยังต้องจัดงานชุมนุมร้องรำอย่างขนานใหญ่ ส่วนชาวคาซัค เคอจิส ทาจิก อุสเบคยังต้องจัดการแข่งขันขี่ม้า มวยปล้ำและชิงแพะ เป็นต้น

(ชาวมุสลิมเฉลิมฉลองวันกูร์บัน)

วันเลิกถือศีลอด

วันเลิกศีลอดเป็นคำแปลจากภาษาอาหรับ วันเลิกถือศีลอดเป็นเทศกาลที่ชนชาติส่วนน้อยต่างๆของจีน เช่น ชนชาติฮุ๋ย อุยกูร์ ฮาซัก อุสเปค ทาจิค ทาทาร์ เคอร์เคิด ซาลา ตงเซียง เป่าอันเป็นต้น  จะเฉลิมฉลองร่วมกัน ซึ่งจัดขึ้นในต้นเดือนตุลาคมตามปฏิทินของอิสลาม เดือนกันยายนทุกปีตามปฏิทินของอิสลามเป็นเดือนถือศีลอดของศาสนาอิสลาม เดือนถือศีลอดบางครั้งมี 29 วัน บางครั้งมี 30 วัน ในช่วงเวลาถือศีลอดนั้น  บรรดาชาวมุสลิมต้องกินอาหารเสร็จก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วงกลางวันหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะรู้สึกหิวโหยมากเท่าไหร่ก็ตาม ก็ห้ามไม่ให้กินอาหารหรือดื่มน้ำแม้สักนิด ผู้ที่สูบบุหรี่ในยามปรกติก็ต้องเลิกสูบเป็นการชั่วคราว เรียกว่าถือศีลอด นอกจากนั้น ยังเรียกร้องชาวมุสลิมไม่ให้มีความสัมพันธิ์ทางเพศ ต้องยับยั้งความใคร่ ตัดขาดจากความคิดชั่วร้ายทั้งหมดในช่วงถือศีลอด  เพื่อคารวะพระอัลลาห์  สำหรับเด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอไม่ต้องถือศีลอด สตรีในช่วงระดูก็ไม่ต้องถือศีลอด แต่ต้องควบคุมการกินและการดื่ม และไม่ให้กินหรือดื่มในสถานที่สาธารณะเด็ดขาด ผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางก็ไม่ต้องถือศีลอด แต่ว่าต้องถือศีลอดทดแทนในภายหลัง ถ้าไม่สามารถถือศีลอดทดแทนได้ก็ต้องเสียค่าปรับแทน เมื่อถึงเวลาพลบค่ำ ใกล้จะถึงเวลาสิ้นสุดการถือศีลอด เสียงระฆังจากสุเหร่าต่างๆจะดังขึ้น ชาวอิสลามก็จะเริ่มกินอาหารได้  ในเวลานี้ แม้กระทั่งคนเดินทางแปลกหน้าถ้ารู้สึกหิวโหย จะเดินเข้าไปยังบ้านที่ไม่รู้จักกันเลยบ้านใดก็ตาม ก็จะได้รับการต้อนรับด้วยความเร่าร้อนจากเจ้าของบ้านอย่างแน่นอน

เทศกาลเฉลิมฉลองวันเลิกถือศีลอดเป็ฯกิจกรรมมโหฬาร ก่อนถึงวันเลิกถือศิลอด บรรดาผู้คนจะทาสีบ้านใหม่ ทำความสะอาด ตัดผม อาบน้ำเป็นต้น และหนุ่มชายหญิงก็ชอบเลือกเวลานี้จัดพิธีสมรสด้วยวันตรุษจีนตามปฎิืิทินทิเบต

วันตรุษจีนตามปฎิืิืิทินทิเบตเป็นเทศกาลที่ใหญ่โตมโหฬารและคึกคักที่สุดของชนชาติทิเบต วันตรุษจีนตามปฎิืิทินทิเบตจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายตามปฎิทินทิเบต กินเวลาทั้งหมดประมาณ15วัน ในวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้าย พอฟ้าเริ่มสาง ชายหญิงทิเบตจะใส่ชุดเทศกาลจะออกพบปะและทักทายด้วยคำว่า“สวัสดีปีใหม่” อวยพรให้มีความสุขเป็นสิริมงคล ชาวทิเบตแต่งตัวด้วยชุดเทศกาลจะไปนมัสการที่วัดวาอารามทึ่อยู่ใกล้เคียง หรือว่าจะร้องเพลงเต้นรำกันตามถนนเป็นกลุ่มๆ แต่การไปเยี่ยมเยือนที่บ้านของญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาด

(การแสดงขี่ม้าที่น่าดูในงานฉลองวันปีใหม่ตามปฏิทินธิเบต)

งานน่าต๋ามู่

งานน่าต๋ามู่เป็นเทศกาลที่มีมาแต่ดั้งเดิมของชาวมองโกลในเขตมองโกเลียใน มณฑลกันซู่ ชิงไห่และเขตซินเกียงของจีน โดยมักจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่มีอากาศดี หญ้าน้ำในเขตปศุสัตว์เขียวขจีและ สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ อ้วนดีและแข็งแรงเป็นประจำทุกปี คำว่า น่าต๋ามู่เป็นภาษามองโกล แปลว่า การบันเทิงหรือการละเล่น งานน่าต๋ามู่นั้นมีประวัติยาวนาน เมื่อก่อน ในช่วง จัดงานน่าต๋ามู่ พระลามะต้องจัดพิธีสังเวยอย่างขนานใหญ่ จุดธูปจุดเทียนสวด ขอให้ พระพุทธเจ้าคุ้มครองพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่าง ๆ ปัจจุบัน กิจกรรมสำคัญ ของงานน่าต๋ามู่รวมถึงการแข่งขันมวยปล้ำ ขี่ม้าและยิงธนูซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติที่มีมา แต่ดั้งเดิม บางท้องที่ยังจัดการแข่งขันกรีฑา ชักคะเจ่อ วอลเล่ย์บอลล์และ บาสเกตบอลล์ เป็นต้น 

คัดลอกบทความจาก

http://thai.cri.cn/chinaabc/chapter6/chapter60301.htm

Advertisements