ภาพมัสยิดอิสลามแห่งแรกของมุสลิมจังหวัดกำแพงเพชร

มัสยิดญันนะตุ้ลอิสลาม มุฮฺมินีน จังหวัดกำแพงเพชร

เลขที ๒๑๘ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองปิง อ.เมือง กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๕๔๘๑๐

ขับรถจากจังหวัดพิจิตร ตั้งใจแล้วว่า ขากลับต้องไปแวะเยี่ยมพี่น้องมุสลิมที่จังหวัดกำแพงเพชร

มัสยิดยังสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ แต่ก็เกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้ว เหลือตบแต่งอีกนิดหน่อยคงเสร็จสมบรูณ์ อินชาอัลลอฮฺ พบกับท่านอีหมามมุฮัมมัด ฮาซีมคาน ท่านมาทักทายสลามตามแบบอิสลามปาทานซึ่งมีจิตใจกว้างขว้างในการต้อนรับแขกไปใครมา ยืนคุยกับอีหม่ามได้ไม่นานหรอกครับ เพราะต้องมีภาระกิจที่ต้องเดินทางต่อไปที่อำเภอแม่สอด ก็ขอถ่ายภาพมัสยิดมาฝากพี่น้อง

ปัจจุบัน ในจังหวัดกำแพงเพชรมีประชากรมุสลิมประมาณ 50 หลังคาเรือนและตามหลักศาสนาอิสลามต้องมีการทำละหมาด 5 เวลาโดยเฉพาะการละหมาดญุมอะฮฺ (ละหมาดวันศุกร์) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันที่พี่น้องมุสลิมจำเป็นต้องมาร่วมกันละหมาดและรับฟังเทศนา(คุตะบะฮฺ) ดังนั้นประชาชนที่เป็นมุสลิมร่วมกันคิดและก่อสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำพิธีทางศาสนาขึ้นมา ก่อนหน้านั้นก็มีการรวมตัวกัน ณ.สถานที่ที่เรียกว่าบาลา ซึ่งมีความจุไม่มากนักสำหรับที่ใช้ละหมาดแต่ละครั้ง นี่เป็นสาเหตุสำคัญทีมีความจำเป็นที่จะต้อง สร้างมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์รวมของพี่น้องมุสลิมจังหวัดกำแพงเพชร

ท่านอีหม่ามมุฮัมมัด ฮาชีมคาน เล่าให้ฟังว่า ที่ดิน เป็นของคุณแม่อีหม่ามเอง ซึ่งท่านได้ตั้งเจตนาบริจาค(วากัฟ) ให้ใช้เป็นศาสนสถาน ซึ่งคนมุสลิมเรียกว่า ซอดาเกาะฮฺ ญารียะ ถ้าแปลเป็นท่านก็ได้ความหมายว่า ทานถาวร ซึ่งผลบุญจะติดตาม ผู้บริจาค จวบจนวันอวสานของโลก(อาคิรัต) เมื่อมีที่ดินแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เงิน ที่จะต้องนำมาสร้างมัสยิด ซึ่งทางพี่น้องมุสลิมกำแพงเพชร ก็มีอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ท่านอีหม่ามและคณะ ก็ออกช่วยกันบอกบุญไปยังพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ ก็ได้รับการตอบสนองจากพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างดียิ่ง

มัสยิดสามารถดำเนินการมาได้เกือบ ๙๕ เปอร์เซนต์แล้ว อินชาอัลลอฮฺ ก็คงจะแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้

พี่น้องท่านใด ที่อยากจะช่วยกันสร้างบ้านแห่งเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบฮาฯ) ก็ขอเชิญโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียด ตามเบอร์โทร ที่ให้ไว้ด้านบน หรือเข้าไปชมเว็บไซค์ ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่

มัสยิด ญันนะตุ้ล มุฮฺมินีน

218 Mu 11,Tambon Nong Ping,A-Muang Changwat Khamphengpet,62000Tel&Fax:055-854-810,www.mjannat09.comE-mail: mjannat09@yahoo.com ,

mjannat09@hotmail.com

ตอนนี้ยังไม่มีมิรบัร หรือแท่นเทศนาธรรม กำลังทำอยู่

บริเวณภายในมัสยิด ซึ่งพี่น้องกำลังละหมาดอัสรี

รเบียงชั้นบน

บนชั้นลอยของมัสยิด

ภายในอาคารมัสยิด

ระเบียงชั้นแรก

ระเบียงชั้น ๒ ของมัสยิด

มัสยิด ญันนะตุ้ล มุฮฺมินีน

218 Mu 11,Tambon Nong Ping,A-Muang Changwat Khamphengpet,62000Tel&Fax:055-854-810,www.mjannat09.comE-mail: mjannat09@yahoo.com ,

mjannat09@hotmail.com

ครับพี่น้อง สามสิ่ง ที่จะติดตามเราไป ยังหลุมฝั่งศพ(กุโบร์)ไปจนถึงวันกียามัต (วันสิ้นโลก)

ก็มี หนึ่ง ความรู้ที่ยังประโยชน์ต่อผู้อื่นและมนุษย์ชาติ อย่างที่สอง ก็คือลูกที่ดีขอพร (ดุอาฮฺ) ให้ ลูกที่ดี(ซอและห์) หมายถึงลูกที่ปฏิบัติ ตน ตามครรลองศาสนาอิสลาม การกระทำดีของเขาถูกอย่าง การขอพรของเขา จะส่งผลไปยังพ่อแม่ของเขา อีกอย่างก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังนำมาแนะนำท่านก็คือการให้ซอดาเกาะฮญารียะ ทานถาวร ก็คือ การสร้างสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ศาลา บ่อนำ โรงเรียน และที่สำคัญและจำเป็นในขณะนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรในขณะนี้ก็คือการสร้างบ้านของอัลลอฮฺ (มัสยิด)

ชุมพล ศรีสมบัติ

เรื่องและภาพ

Advertisements