ชมบรรยากาศ งานเมาลิด ที่ มัสยิดบ้านเทอดไทย หินแตก
(ห้องละหมาดสำหรับสตรี)

บ้านเทอดไทย เดิมเรียกว่า “บ้านหินแตก” อยู่ห่างจากเชียงราย ๖๖ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู้นำกองทัพกู้ชาติไต “ขุน” เป็นคำที่ประชาชนรัฐฉานเรียกบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ แต่ชาวโลกรู้จักขุนส่าดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕ ขุนส่าได้ใช้บ้านหินแตก เป็นฐานที่มั่นอย่างถาวรและกระทำการผิดกฎหมาย จนทางรัฐบาลไทยต้องใช้กำลังผลักดันให้ออกไปจากประเทศไทย คงทิ้งไว้แต่อดีตที่เหลืออยู่ เช่น บ้านพักที่ขุนส่าใช้เป็นศูนย์บัญชาการ นอกจากนี้บ้านเทอดไทย ยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเขาหลายเผ่า ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในตลาดยามเช้า

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว คือช่วงกลางเดือน ธ.ค.-ก.พ.

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเห็นดอกซากุระบานอวดดอกสีชมพูสวยเต็มต้นได้ ตามริมทางขึ้นดอย ซึ่งถนนสายซากุระบนดอยแม่สลองเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านสันติคีรีและทางบ้านเทอดไทย (หินแตก)ทั้งด้านกิ่วสะไตและบ้านอีก้อสามแยกจะปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเรียงรายสองข้างทาง เป็นระยะทางกว่า 4 กม. ต้นนางพญาเสือโคร่งจะทิ้งใบจนหมดและผลิดอกสีชมพูพราวไปทั้งต้นในหน้าหนาวดูราวกับดอกซากุระของญี่ปุ่น สวยงามมาก ต้นนางพญาเสือโคร่งเหล่านี้เป็นไม้พื้นถิ่นบนดอยทางภาคเหนือ เป็นไม้โตเร็ว นางพญาเสือโคร่งบนดอยแม่-สลองนำมาปลูกไว้ในช่วงปี

การเดินทาง

. รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพเข้าตัวเมืองเชียงราย เข้าทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงตัวเมืองเชียงราย และเข้าทางหลวงหมายเลข 110 สู่ อ. แม่จัน จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1130 ตรงทางแยกขึ้นดอยแม่สลอง

ภาพนี้จาก http://maesaingp.org/forums/index.php?topic=58.0
-รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย รถโดยสารสายเชียงราย-แม่สาย ตรงชานชาลาหมายเลข 5 แล้วลงบริเวณบ้านป่าซาง (ปากทางไปดอยแม่สลอง) อ.แม่จัน จะมีคิวรถสองแถวสีเขียวบริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. (รถออกทุก 30 นาที) ราคาเหมา ประมาณ 700-800 บาท/คัน/ 10 คน (คนละ 80 บาท) ** ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaitripstoday.com/)

ปัจจุบันในชุมชนมุสลิมหรือมัสยิดมีการจัดงานการกุศล (งานเมาลิดนบีฯ) อย่างต่อเนื่องทั้งในมัสยิดต่างๆทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโดยมิได้หวังผลกำไร และมีมุสลิมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากแห่งละไม่ต่ำกว่า 400-500 คน ดังนั้น เพื่อที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ให้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง ทางศูนย์ประสานงานภาคเหนือจึงร่วมกับหน่วยสาธารณสุขสถานีอนามัยประจำตำบลที่จัดโครงการและอ.ส.ม.มุสลิมออกหน่วยเคลื่อนที่จัดให้มีมุมนิทรรศการของแผนงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการทางการแพทย์พร้อมกันในงานดังกล่าว

ดังนั้น การจัดโครงการออกหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่ของแผนงานและให้คำปรึกษาบริการทางการแพทย์ของหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ศูนย์ประสานงานภาคเหนือจัดให้ จึงเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องอิสลามกับสุขภาวะกับชุมชนมุสลิมอีกทางหนึ่ง และทำให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่สอดคล้องกับหลักการของอิสลามมีการกระจายอย่างทั่วถึงต่อไป


ทุกครั้งที่ีงานมัสยิด ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ร่วมกับ หน่วยพยาบาล ในพื้นที่ และที่ ประสานงานจาก หน่วยงานโรงพยาบาล หากว่า ไม่ประสานกับเจ้าหน้าทีในพื้นที่ได้

ด้วยกับความเป็นห่วง ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพ การกิน การอยู่ แบบถูก สุขภาวะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลของแผนงานฯ กระจายไปอย่างทั่วถึง

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อิสลามกับสุขภาวะให้กับชุมชนมุสลิม

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องการรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดอื่นๆ

4. เพื่อให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีและสนับสนุนเรื่องการออกกำลังกาย

5. เพื่อให้เกิดการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ชาวไทยมุสลิม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิสลามกับสุขภาวะ

2.เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องการดูแลสุขภาพกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

วิธีการที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ

1. สร้างกิจกรรมต่อเนื่องโดยชุมชนผ่านการคุตบะห์วันศุกร์และการบรรยายประจำเดือน

2. จัดกิจกรรมออกหน่วยนิทรรศการแผนงานและให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

ด.ต. ทัต เลขานุการ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย

ชมภาพบรรยากาศ ของการจัดงานเมาลิด

ร้านค้า หน้ามัสยิด ขายสินค้า เกือบทุกชนิด

ลักษณะภายในบ้านเรือน ของพี่น้อง บ้านเทอดไทย

ถั่วเน่า ตากแห้ง อาหาร โปรตีน อาหารยอดฮิต ของคนจีนยูนนาน

สารพัด ของดอง ผักทุกชนิด ที่เก็บมาดอง

รายงานและภาพโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements