มัสยิด หินแตก บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมบรรยากาศ งานเมาลิด ที่ มัสยิดบ้านเทอดไทย หินแตก
(ห้องละหมาดสำหรับสตรี)

บ้านเทอดไทย เดิมเรียกว่า “บ้านหินแตก” อยู่ห่างจากเชียงราย ๖๖ กิโลเมตร ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู้นำกองทัพกู้ชาติไต “ขุน” เป็นคำที่ประชาชนรัฐฉานเรียกบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ แต่ชาวโลกรู้จักขุนส่าดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕ ขุนส่าได้ใช้บ้านหินแตก เป็นฐานที่มั่นอย่างถาวรและกระทำการผิดกฎหมาย จนทางรัฐบาลไทยต้องใช้กำลังผลักดันให้ออกไปจากประเทศไทย คงทิ้งไว้แต่อดีตที่เหลืออยู่ เช่น บ้านพักที่ขุนส่าใช้เป็นศูนย์บัญชาการ นอกจากนี้บ้านเทอดไทย ยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเขาหลายเผ่า ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในตลาดยามเช้า

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว คือช่วงกลางเดือน ธ.ค.-ก.พ.

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเห็นดอกซากุระบานอวดดอกสีชมพูสวยเต็มต้นได้ ตามริมทางขึ้นดอย ซึ่งถนนสายซากุระบนดอยแม่สลองเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านสันติคีรีและทางบ้านเทอดไทย (หินแตก)ทั้งด้านกิ่วสะไตและบ้านอีก้อสามแยกจะปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเรียงรายสองข้างทาง เป็นระยะทางกว่า 4 กม. ต้นนางพญาเสือโคร่งจะทิ้งใบจนหมดและผลิดอกสีชมพูพราวไปทั้งต้นในหน้าหนาวดูราวกับดอกซากุระของญี่ปุ่น สวยงามมาก ต้นนางพญาเสือโคร่งเหล่านี้เป็นไม้พื้นถิ่นบนดอยทางภาคเหนือ เป็นไม้โตเร็ว นางพญาเสือโคร่งบนดอยแม่-สลองนำมาปลูกไว้ในช่วงปี

การเดินทาง

. รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพเข้าตัวเมืองเชียงราย เข้าทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงตัวเมืองเชียงราย และเข้าทางหลวงหมายเลข 110 สู่ อ. แม่จัน จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1130 ตรงทางแยกขึ้นดอยแม่สลอง

ภาพนี้จาก http://maesaingp.org/forums/index.php?topic=58.0
-รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย รถโดยสารสายเชียงราย-แม่สาย ตรงชานชาลาหมายเลข 5 แล้วลงบริเวณบ้านป่าซาง (ปากทางไปดอยแม่สลอง) อ.แม่จัน จะมีคิวรถสองแถวสีเขียวบริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. (รถออกทุก 30 นาที) ราคาเหมา ประมาณ 700-800 บาท/คัน/ 10 คน (คนละ 80 บาท) ** ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

(ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaitripstoday.com/)

ปัจจุบันในชุมชนมุสลิมหรือมัสยิดมีการจัดงานการกุศล (งานเมาลิดนบีฯ) อย่างต่อเนื่องทั้งในมัสยิดต่างๆทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโดยมิได้หวังผลกำไร และมีมุสลิมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากแห่งละไม่ต่ำกว่า 400-500 คน ดังนั้น เพื่อที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ให้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง ทางศูนย์ประสานงานภาคเหนือจึงร่วมกับหน่วยสาธารณสุขสถานีอนามัยประจำตำบลที่จัดโครงการและอ.ส.ม.มุสลิมออกหน่วยเคลื่อนที่จัดให้มีมุมนิทรรศการของแผนงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการทางการแพทย์พร้อมกันในงานดังกล่าว

ดังนั้น การจัดโครงการออกหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่ของแผนงานและให้คำปรึกษาบริการทางการแพทย์ของหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ศูนย์ประสานงานภาคเหนือจัดให้ จึงเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องอิสลามกับสุขภาวะกับชุมชนมุสลิมอีกทางหนึ่ง และทำให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่สอดคล้องกับหลักการของอิสลามมีการกระจายอย่างทั่วถึงต่อไป


ทุกครั้งที่ีงานมัสยิด ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ร่วมกับ หน่วยพยาบาล ในพื้นที่ และที่ ประสานงานจาก หน่วยงานโรงพยาบาล หากว่า ไม่ประสานกับเจ้าหน้าทีในพื้นที่ได้

ด้วยกับความเป็นห่วง ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพ การกิน การอยู่ แบบถูก สุขภาวะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลของแผนงานฯ กระจายไปอย่างทั่วถึง

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อิสลามกับสุขภาวะให้กับชุมชนมุสลิม

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องการรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดอื่นๆ

4. เพื่อให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีและสนับสนุนเรื่องการออกกำลังกาย

5. เพื่อให้เกิดการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ชาวไทยมุสลิม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิสลามกับสุขภาวะ

2.เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องการดูแลสุขภาพกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

วิธีการที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ

1. สร้างกิจกรรมต่อเนื่องโดยชุมชนผ่านการคุตบะห์วันศุกร์และการบรรยายประจำเดือน

2. จัดกิจกรรมออกหน่วยนิทรรศการแผนงานและให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

ด.ต. ทัต เลขานุการ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย

ชมภาพบรรยากาศ ของการจัดงานเมาลิด

ร้านค้า หน้ามัสยิด ขายสินค้า เกือบทุกชนิด

ลักษณะภายในบ้านเรือน ของพี่น้อง บ้านเทอดไทย

ถั่วเน่า ตากแห้ง อาหาร โปรตีน อาหารยอดฮิต ของคนจีนยูนนาน

สารพัด ของดอง ผักทุกชนิด ที่เก็บมาดอง

รายงานและภาพโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements

เกี่ยวกับ muslimlanna

คู่ต้อสู้ สิงโตพบเจอกับหมาบ้าตัวหนึ่ง มันรีบหลบหมาบ้าตัวนั้น ลูกสิงโตเห็นพ่อสิงโตทำเช่นนั้น มันรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อสิงโตมาก “พ่อครับ พ่อกล้าต่อกรกับเสือและซีต้า แต่วันนี้พ่อกลับหลบหมาบ้าธรรมดาๆตัวหนึ่ง ผมละขายหน้าแทนพ่อจริงๆ” พ่อสิงโตจึงเอ่ยกับลูกว่า “ลูกเอ๋ย กัดกับหมาบ้าชนะมันน่าภูมิใจนักหรือ?” ลูกสิงโตส่ายหัว “หากโดนหมาบ้ากัดเสียหายไหม?” ลูกสิงโตพยักหน้า “ในเมื่อมันไม่คุ้มค่า เราจะเผชิญหน้ากับหมาบ้าให้เปลืองแรงเปลืองใจไปทำไมล่ะ?” อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ ไม่ใช่ใครๆก็คู่ควรเป็นคู่ต้อสู้ของเรา ยิ้มแล้วเดินจากไป ดีกว่าปล่อยให้มันกัดเอา เพราะคนที่พร้อมจะกัดกับหมาบ้ามีอยู่ถมเถไป!
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s