มัสยิดอัล-อันซอรี เชียงใหม่
ตั้งอยู่ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง 
 
 
มัสยิดอัล-อันซอรี เชียงใหม่ เป็นมัสยิด แห่งหนึ่ง ที่ก่อตั้งขึ้น โดย ตระกูลอัลซอรี ประเทศซาอุดี้ อาราเบีย อยู่ภายใต้มูลนิธิ แสงทอง -อันอัลซอรี
ซึ่ง คุณแสงทอง ต.เจริญ เป็นประธานมูลนิธิ  วัตถุประสงค์ ของการ ก่อสร้างมัสยิด แห่งนี้  เพื่อ ให้พี่น้องมุสลิม ได้ทำการ ปฏิบัิติ
ศาสนกิจ  ด้วยทาง มูลนิธิ ได้ ก่อสร้าง อาคารที่อยู่อาศัย ให้กับ มุสลิม ที่ยากจน และขาดที่อยู่อาศัย ได้มีบ้านที่มั่นคง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความมั่นคงในชีวิต  โดยไม่เก็บค่าเช่า  แต่ทุกคน ต้องร้ับผิดชอบในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ 
 
 
มัสยิดที่สวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
โปรดติดตามตอนต่อไป ไว้จะกลับมาเพิ่มเต็มอีกครั้งหนึ่ง
 
 
 
 
ภายในมัสยิด
 
 
 
กฏกติกาในการเข้าพักอาศัยในมัสยิดแห่งนี้
 
ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเล่าประวัติมัสยิด ไว้มีเวลาจะมาเล่าถึงความเป็นมาของมัสยิดแห่งนี้ อินชาอัลลอฮฺ ไม่นานเกินรอ
 
ชมภาพไปก่อนนะ
Advertisements