คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2010

มัสยิดดารุลบิร เชียงใหม่ กับก้าวเดินสู่การพัฒนา

มัสยิดดารุลบิร เชียงใหม่ กับก้าวเดินสู่การพัฒนา การดำเนินกิจกรรมชุมชนมัสยิดครบวงจร โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม. ที่ส่งเสริมให้มัสยิดทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงระหว่างมัสยิดกับชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มุ่งเน้นกิจกรรมในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้พื้นที่ศาสนสถาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพคนในสังคมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อความเข็มแข็ง ของชุมชน ด้วยมีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน

| ใส่ความเห็น

วันอีดิ้ลอัฎฮา…วันตรุษของอิสลามิกชน

วันอีดิ้ลอัฎฮา…วันตรุษของอิสลามิกชน  ในช่วงนี้ทุกท่านคงทราบว่าเป็นช่วงของการประกอบพิธี “ฮัจญ์”(Hajj)ของมุสลิม มีมุสลิมกว่า 3,000,000 คน เดินทางไปทำฮัจญ์ซึ่งเป็นมุขบัญญัติข้อที่ 5 ของมุขบัญญัติอิสลาม (เส้นทางทำฮัจญ์) การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นหลักการหนึ่งของอิสลาม พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 97 ความว่า : และสำหรับอัลลอฮฺ(มีบทบัญญัติ) เหนือบรรดามนุษย์ คือการทำฮัจย์ ณ บัยตุลลอฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปได้ 

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | 1 ความเห็น

ใครรวย ใครจน

วันนี้ เราคิดกับตัวเราอย่างไร กับความเป็นอยู่ ฐานะที่มีอยู่ ณ. ขณะนี้ เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่ง เป็นงานแปล ของ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  กรุณาแบ่งปันมาให้อ่าน ส่งต่อมายังพี่น้องนะครับ ใครรวย ใครจน

| ใส่ความเห็น

อิสลามในจีน ตอนที่สี่ ชาวทาจิก,ชาวตงเชียง

อิสลามในจีน ตอนที่สี่ โดย Nisreen Pattararuangwilai มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ชาวทาจิก ชาวทาจิกเป็นชนตระกูลEuropa เชื้อสายอินเดียผสมเมดิเตอร์เรเนียน คำว่าทาจิกเป็นภาษาของชนชาติดังกล่าว แปลว่ามงกุฎของพระราชา แหล่งกำเนิดของชนดังกล่าวนั้น สามารถไล่ไปถึงหลายศตวรรษก่อนคริสศักราช มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่บริเวณทิศตะวันออกของเทือกเขาปาร์มีนอต  ชาวทาจิกมีภาษาเป็นของตัวเองเป็นภาษาตระกูลอีหร่าน-ยุโรป แต่เนื่องจากการติดต่อสมาคมกับชาวอุยกูรเป็นส่วนมาก จึงทำให้สามารถใช้ได้ดีทั้งภาษาอุยกูรและภาษาคีร์กีซ  ชาวทาจิกกระจายอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้อำเภอ ta’shiku’ergan และshache,zepu,yechengของมณฑลซินเจียง เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญมากของเส้นทางสายไหมในอดีตกาล  สามารถกล่าวได้ว่าบรรพบุรุษของชาวทาจิกนั้นถูกปลูกฝังและเจริญเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก  ตามการสำรวจประชากรเมื่อปี 2000 มีประชากรของชาวทาจิกทั้งหมดประมาณ 41,000 คน

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น