วันนี้ เราคิดกับตัวเราอย่างไร กับความเป็นอยู่ ฐานะที่มีอยู่ ณ. ขณะนี้ เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่ง เป็นงานแปล ของ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  กรุณาแบ่งปันมาให้อ่าน ส่งต่อมายังพี่น้องนะครับ

ใครรวย ใครจน

อิบรอฮีม อัฎฮัม ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และร้องขออาหารจากผู้คนเพียงเพื่อพอประทังชีวิต  เขาชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกกว้าง และสั่งสอนผู้คนด้วยแบบอย่างอันดีงาม

ครั้งหนึ่ง มีผู้ประสงค์จะบริจาคเงินให้อิบรอฮีม อัฎฮัม

อิบรอฮีม อัฎฮัม จึงกล่าวขึ้นว่า “ฉันจะรับเงินบริจาคจากคนที่ร่ำรวยแล้วเท่านั้น ฉันจะไม่รับเงินจากคนที่ยังยากจนอยู่”

ชายผู้นั้นจึงกล่าวรับรองแก่อิบรอฮีมว่าเขาเป็นคนมีฐานะร่ำรวยจริงๆ

อิบรอฮีม อัฎฮัม “ขณะนี้ท่านมีเงินอยู่เท่าไหร่”

ชายผู้นั้น “ฉันมีทองอยู่จำนวน 5,000 ชิ้น”

อิบรอฮีม อัฎฮัม “ท่านยังอยากจะได้เพิ่มเป็นหมื่นชิ้นหรือไม่”

ชายผู้นั้น “อยากได้ซิ”

อิบรอฮีม อัฎฮัม“แล้วท่านอยากจะได้เพิ่มเป็นสองหมื่นชิ้นหรือไม่”

ชายผู้นั้น “โอ้ ถ้าได้จำนวนเท่านั้นก็ยิ่งสุดยอดเลยซิ”

อิบรอฮีม อัฎฮัม จึงกล่าวแก่ชายผู้นั้นว่า “ท่านยังไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอย่างแท้จริงหรอก ท่านยังมีความอยากจะได้เงินทองอีกมากมาย ในขณะที่ฉันมีความพอใจและสำนึกในความโปรดปรานที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้ไม่ว่าฉันจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม ท่านไปเถอะ ฉันไม่สามารถจะรับเงินบริจาคจากท่านได้เพราะท่านยังยากจนอยู่”

///////////////////////////////////////

suchart setthamalinee, ph.d.

assistant professor,

Institute of Religion, Culture and Peace,

Payap University, A. Maung, Chiang Mai 50000

(office): (66-53) 851-680

(cell ph.): (66-8) 9635-3554

Advertisements