ภาพบรรยากาศวันอีดอีดิ้ลอัฏฮา ที่จังหวัดเชียงใหม่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพบรรยากาศวันอีด อิดิ้ลอัฏฮา และการเชือดวัว ที่เชียงใหม่

ในวันอีด อีดิ้ลอัฏฮา ปี ๒๕๕๓ นี้ ที่จังหวัด เชียงใหม่ มีการทำกุรบ่าน กันทุกมัสยิด ทั้ง ๑๗ มัสยิด ที่มีอยู่ ปีนี้มีจำนวนวัว ที่นำมาทำกุรบ่าน ไม่น้อย กว่า ๒๐๐ ตัว   ทั้งนี้ ด้วยแนวทางการปฏิบัติศาสนาของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามแนวทางฮานาฟี  ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับผู้ที่มีความสามารถ จะต้องทำกุรบ่าน

การทำกุรบ่านที่ในเชียงใหม่ ทางมัสยิดทุกมัสยิดจะประกาศ ให้บรรดาสัปปุรุษในพื้นที่ และมุสลิมที่สนใจเข้าร่วมหุ้นในการทำกุรบ่านโดยคณะกรรมการ มัสยิด เป็นผู้จัดการหาวัวเพื่อทำกุรบ่าน จำนวนตัวละ ๗ หุ้น ในราคา ตั้งแต่หุ้นละ ๒,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ สถานที่ทำกุรบ่านทางมัสยิด เป็นผู้จัดการและจัดสรรให้ผู้ทำหุ้นเพื่อแจกจ่ายไปยัง คนยากจน ญาติสนิทมิตรสหาย และเก็บไว้ทานตามวัตถุประสงค์แห่งการทำกุรบ่านในอิสลามต่อไป

รายงานโดย นายชุมพล  ศรีสมบัติ

Advertisements