มัสยิดอัดดาอีย์ จังหวัดอุตรดิตษ์

บ้านอีหม่าม และสถานีวิทยุชุมชน

 

ภาพโดย ชุมพล  ศรีสมบัติ
มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
www.muslimchiangmai.net

Advertisements