คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2011

ภาพมัสยิดนูร อิสลาม ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า(พม่า)

ภาพมัสยิดนูร อิสลาม ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า(พม่า)

| ใส่ความเห็น

ชมสารคดีวิถีการเรียนการสอนตาดีกา มัสยิดตักวา เชียงใหม่

วีดีทัศน์การเรียนการสอนฟัรฏูอีนตักวา เชียงใหม่ ทางมัสยิดส่งเสริมการศึกษาทั้งทางศาสนา  สามัญ และวิชาชีพ ทางด้านศาสนามัสยิดเป็นเจ้าของโรงเรียนจิตต์ภักดี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอิบติดาอียะห์ (เทียบมัธยมต้น) จนถึงระดับซานะวียะห์ (เทียบระดับมัธยมปลาย) โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่เชื่อถือของมุสลิมทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือจดภาคใต้ของประเทศ  นักเรียนที่จบชั้นซานะวียะห์ ของโรงเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้อาทิเช่น  ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอียิปต์ และในประเทศไทยอาทิเช่น  วิทยาลัยอิสลามยะลา ฯลฯ

| ใส่ความเห็น

โต๊จีนยูนนาน งานแต่งงาน ของพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่

ทานอาหารโต๊จีนยูนนาน งานแต่งงาน ของพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานของลูกสาวท่านอีหม่ามสมชาย เชิงคำ อีหม่ามแห่งมัสยิดไทเป ใต้หวัน ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเคยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนจิตต์ภักดีของมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่วันนี้ ลูก ๆ เป็นหนุ่มเป็นสาวกัน แล้ว ก็แยกย้าย ออกเรือน กัน ไป หมดห่วง สมหวัง  ของพ่อแม่  ส่วนชีวิต หลังจากนี้ จะดำเนินต่อไปยังไงก็อยู่ที่สองคน ที่ต้องเริ่มปรับตัว พร้อม ๆ กันทั้งฝ่าย ในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการให้อภัย และอดทน สองคำนี้ น่าจะเป็นหลักในการครองเรือนไ้ด้ดีที่สุด

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น