ภาพมัสยิดนูร อิสลาม ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่า(พม่า)


เด็กเรียนฟรัฏูอีน
ที่ละหมาดสตรี
ภาพโดยนายชุมพล  ศรีสมบัติ
www.muslimchiangmai.net
มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

 

Advertisements