คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2011

ทำเนียบรายชื่อมัสยิดและอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ใน จ.เชีียงใหม่

ทำเนียบรายชื่อมัสยิดและอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ใน  ๑๗  มัสยิด ในจังหวัดเชียงใหม่       มัสยิดอัลยาเมียะ  (ช้างคลาน) 822-823  ถ.เจริญประเทศ ซอย ๑๓ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  เชียงใหม่ อ๊หม่าม    วินัย(ครูซอและห์)  แสวงศริผล คอเต็บ     – บิหลั่น  ฮัจยีพิสิทธ์   ผดุงกิจ     โทรศัพท์  05328-1968  fax  05381-2495

| ใส่ความเห็น