ทำเนียบรายชื่อมัสยิดและอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ใน  ๑๗  มัสยิด ในจังหวัดเชียงใหม่ตตต

  1.       มัสยิดอัลยาเมียะ  (ช้างคลาน)

822-823  ถ.เจริญประเทศ ซอย ๑๓ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  เชียงใหม่

อ๊หม่าม    วินัย(ครูซอและห์)  แสวงศริผล

คอเต็บ     –

บิหลั่น  ฮัจยีพิสิทธ์   ผดุงกิจ     โทรศัพท์  05328-1968  fax  05381-2495


ึ76

  1.       มัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ)

ถ.เจริญประเทศ  ซอย 1  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

อีหม่าม   ซางฟู   แซ่พ่าน

คอเต็บ   สมพงษ์   เลิศวีระสวัสดิ์

บิหลั่น   สันติ    ลู่ควร

โทรศัพท์     053-27-4951

คค

       3.มัสยิดดูน-นูร  (ช้างเผือก

52  ถ.มณีนพรัตน์  ซอย 1  ต.ศรีภูมิ   อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อีหม่าม  มุสตอฟา   หะซัน

คอเต็บ   มานิตย์  แซ่นะ

บิหลั่น   อดุลย์  มาซคาน

โทรศัพท์   053-211723     fax    053-211-1567

  4.มัสยิด   มัสยิดอัต-ตักวา  (สันป่าข่อย)

ที่ติดต่อ ๓๑/๑  ถ.หน้าวัดเกต  ซอย ๑  ต.วัดเกต  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ๕๐๐๐๐

อีหม่าม     ศุภมิตร   ฟูอนันต์

คอเต็บ      นัฐพล   มาตระกูล

บิหลั่น      นิคม   วัจนคุณอนันต์

โทรศัพท์    053-244537

999

5.มัสยิด     มัสยิด  อัสลาม (สันกำแพง)

ที่ติดต่อ  167/2  หมู่  7  ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

อีหม่าม    มหาอ๊อดอารีย์   ศรีชนะ

คอเต็บ     สมบัติ  สุวรรณทิพย์

บิหลั่น      ไสว   เอียดตรง

โทรศัพท์    053-33-2738

6. มัสยิด  มัสยิดนูรูลฮูดา อิสลามปากกอง (หนองแบน)

ที่ติดต่อ  3  หมู่ 7  ต.สันทราย  อ.สารภี   จ.เชียงใหม่

อีหม่าม     นายอดุลย์    พงษ์มณี

คอเต็บ      นายซาลามัต  สหมิตร

บิหลั่น       นาย สมาน  ใบนานา

โทรศัพท์      084-4559313
จจ

7.มัสยิด   อัลฟัฏริ  (ดอยสะเก็ด)

ที่ติดต่อ   247/1   หมู่  3  ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  50220

อีหม่าม    อิบรอฮีม   แสงซอน

คอเต็บ    ฟาริส  เซลามัน

บิหลั่น  ฮูเซ็น  เจริญศรี

โทรศัพท์   053-865622

888

8.มัสยิด    อัลอันซอรี่  เชียงใหม่  (มูลนิธแสงทอง อัล-อันซอรี)

ที่ติดต่อ  138  หมู่ 1  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

อีหม่าม   นายประชัน  ไทยนานา

โทรศัพท์   080-6728256
นน

9.มัสยิด   อัลเอี๊ยห์ซาน (บ้านยาง)

ที่ติดต่อ   หมู่ ๗  ต.แม่งอน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

อีหม่าม   สมพงษ์  ศิริรักษ์สกุล

คอเต็บ   อนันต์    เจศฎาพงษ์พันธ์

บิหลั่น   กิติคุณ   สุริยะ

โทรศัพท์   086-1982739
ตต

10.มัสยิด   อัสอาดะฮ์  (หัวฝาย)

ที่ติดต่อ   85  หมู่   3  ต.โปร่งน้ำร้อน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

อีหม่าม  มา  มะสุนัน

คอเต็บ    สมชาย  อัศววงษ์เมธี

บิหลั่น   ยงยุทธ์  ยานะ

โทรศัพท์   053-452741 /  089-5590031
888

11.มัสยิด   ดารุลบิร  (สันกำแพง)

ที่ติดต่อ  12/114    หมู่ 3  ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  50130

อีหม่าม    จินดา  พงษ์มณี

คอเต็บ    รัฐศักดิ์  พงษ์มณี

บิหลั่น    เลิศ  ชัยคำ

โทรศัพท์      053-960479 /086-6705755/084-0404712

99

12.มัสยิด  ดารุล  สลาม (สันกำแพง)

ที่ติดต่อ  หมู่ ๓   ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่

อีหม่าม   สุจิต  ตรงเพียรเลิศ

คอเต็บ   สมเพรช  วัฒนทรัพย์

บิหลั่น  ราชัน   กายี

โทรศัพท์   053-338298 /081-8834633

คคค

13.มัสยิด   อัลอีมาน  (ฝาง-ป่าบง)

ที่ติดต่อ   16  หมู่  2  ต.เวียง  อ.ฝาง จ . เชียงใหม่

อีหม่าม   สุจินต์  อธิกอัจฉริยะ

คอเต็บ   ดวงจันทร์  กัจฉปาวตาร

บิหลั่น    วันชัย  อภิฤดี

โทรศัพท์   053-4511361  /  081-7162507

ตต

14.มัสยิด  อัลเราะห์มะฮฺ  (ท่าตอน)

ที่ติดต่อ  10  หมู่  3  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  50280

อีหม่าม    พ.ต.มนัส   ขันธมาส

คอเต็บ     สมชาย   แสงจิ้ง

บิหลั่น-

โทรศัพท์   053-459341 / 081-9604837

666
15.มัสยิด  อัลอักซอ (ดอยอ่างข่าง)ยังไม่ได้จดทะเบียน

ที่ติดต่อ ดอยอ่างข่าง หมู่ ๕ บ.หลวง  ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อีหม่าม  นายธวัช  เหมรัตน์ตระกูล

โทรศัพท์  081-881-8114
คค

16.มัสยิด อัลฮาชิมมีญ์  (สันป่าตอง)ยังไม่ได้จดทะเบียน

ที่ติดต่อ  77/17 หมู่ ๖  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  50120

อีหม่าม    เกษม  อิสลาม

โทรศัพท์   0866540397

ตต

17.มัสยิด   ดะวะฮฺติลอิสลาม  (แม่เหี๊ยะ)มูลนิธศัรทธาชน

ที่ติดต่อ   177/140   หมู่  12  หมู่บ้านวรุณนิเวศน์ ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่

อีหม่าม  อำมาตย์  ลาวัง

คอเต็บ   น.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์

โทรศัพท์  053-903688 /086-817868
ข้อมูล จาก หนังสือที่ระลึกงาน ฮาล้า…ฮาลาล ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554  ที่จังหวัดเชียงใหม่     ณ เชียงใหม่ฮอลล์  เซนทรัลแอร์พอร์ต โดยคณะทำงานหนังสือ วัฒนฯ

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

www.muslimchiangmai.net