คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2011

ซาลาวาตนบี สำเนียงจีนยูนนาน อัตลักษณ์ ที่กำลังสูญหาย

ฟังซาลาวาตนบี สำเนียงยูนนาน ในงานเมาลิด อัตลักษณ์ ทีำกำลังสูญหาย   ซาลาวาตสำเนียงจีนยูนนาน และการอ่านอัลกรุอ่าน สำเนียง ของพี่น้อง มุสลิมจีน ยุนนาน รุ่นแรก ก็จะมีการอ่านสำเนียงในลีลาและทำนอง นี้ ตอนเด็ก ๆ ทางเชียงใหม่ เชียงราย หาอีหม่าม ยากมาก ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นผู้รู้จากประเทศจีน ซึ่งสำเนียงหรือการอ่านกุรอ่านก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกับพี่น้องมุสลิมชาติพันธ์อื่น ซึ่งปัจจุบัน สำเนียง และ การเรียน การสอน การอ่าน แบบนี้ ก็เริ่มหาย ไปตามกาลเวลา

| ใส่ความเห็น

เรื่องเก่าชาวมุสลิม บ้านของคุณครูมยุรี สุคนธา ที่ถนนเจริญประเทศซอย ๑(ซอยสุเหร่าบ้านฮ่อ)

เรื่องเก่าชาวมุสลิม บ้านของคุณครูมยุรี สุคนธา ที่ถนนเจริญประเทศซอย ๑(ซอยสุเหร่าบ้านฮ่อ) รายละเอียดข่าว บ้านของคุณครูมยุรี สุคนธา ที่ถนนเจริญประเทศซอย ๑ต้นถนนเจริญประเทศฝั่งทิศตะวันตกมีชุมชนใหญ่เรียกว่า “บ้านฮ่อ” ชุมชนนี้เป็นชาวจีนยูนนานมุสลิมที่อพยพมาจากประเทศจีน ผู้นำของชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นมา คือ ขุนชวงเลียงฦๅเกียรติ จากการศึกษาและรวบรวมของอาจารย์จีริจันทร์ วงศ์ลือเกียรติ ประทีปะเสน ขุนชวงเลียงฦาเกียรติ มีนามเดิมว่าเจิ้งชงหลิ่ง และนามในศาสนาอิสลามว่า อิบรอฮีม เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ณ ตำบลหยีซี เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นบุตรชายคนเดียวของคหบดีเมืองหยีซี ต่อมาได้สมรสกับหญิงสาวชาวจีนไม่ทราบนามและมีบุตรสาว ๒ คน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เมื่ออายุได้ ๓๒ ปี … อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

มุสลิมและมัสยิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน……………มุสลิมในภาคเหนือ

คำขัวญประจำจังหวัด หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จน มีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย(ข้อมูลจาก http://tripsthailand.com)

| ใส่ความเห็น