ฟังซาลาวาตนบี สำเนียงยูนนาน ในงานเมาลิด อัตลักษณ์ ทีำกำลังสูญหาย

 

ซาลาวาตสำเนียงจีนยูนนาน และการอ่านอัลกรุอ่าน สำเนียง ของพี่น้อง มุสลิมจีน ยุนนาน รุ่นแรก ก็จะมีการอ่านสำเนียงในลีลาและทำนอง

นี้ ตอนเด็ก ๆ ทางเชียงใหม่ เชียงราย หาอีหม่าม ยากมาก ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นผู้รู้จากประเทศจีน ซึ่งสำเนียงหรือการอ่านกุรอ่านก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกับพี่น้องมุสลิมชาติพันธ์อื่น ซึ่งปัจจุบัน สำเนียง และ การเรียน การสอน การอ่าน แบบนี้ ก็เริ่มหาย ไปตามกาลเวลา

อยากให้ลองฟังดู หลายเสียงหลายสำเนียง ได้หาย ไปกับคนรุ่นเก่าที่กลับไปสู่เมตตาของเอกองค์อัลลอฮฺ สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาท่านต่อไปนี้ คงจะเป็นตำนานให้ลูกหลานมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนยุนนาน ได้หวลรำลึกนึกถึงบรรพบุรุษ์ ที่ ได้สร้างสังคมมุสลิมที่เข็มแข็งให้เราจวบจนปัจจุบัน และก็เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังที่จะต้องรักษาอิสลามยิ่งชีวิตเฉกเช่น บรรพบุรุษ์ ได้กระทำมา อินชาอัลลอฮฺ


ซาลาวาตนบี แบบยูนนาน ซาลาวาต คือ การ กล่าวลำนำ สรรเสริญ ท่าน นบีมุฮัมมัิด (ศ๊อลฯ) นิยมอ่านกันในงานบุญของพี่น้องมุสลิม ส่วนใหญ่ ส่วนซาลาวาตจีนยูนนาน ต้อง ช่วยกันรักษาอัตลักษณ์ ประเพณีอันนี้ เริ่มเลือนหาย ไปจากสังคมมุสลิมเชื้อสายจีนยูนนาน ในภาคเหนือของประเทศไทย เสียดายจ๊ะ..


ดูบรรยากาศงานเมาลิดที่ดอยแม่สะลอง ต.แม่ฟ้าหลวง

ชุมพล  ศรีสมบัติ

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

http://www.muslimchiangmai.net

Advertisements