คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2011

มูลนิธิมุสลิมรักมนุษยชาติ ชุมชนมุสลิมจากชายแดนใต้สู่เหนือสุดประเทศไทย

มูลนิธิมุสลิมรักษ์มนุษยชาติ ชุมชนมุสลิมจากชายแดนใต้สู่เหนือสุดประเทศไทย มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกับ เครือข่ายมูลนิธิมุสลิมรักมนุษย์ชาติ ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มของพี่น้องชาวเขา ในเขตจังหวัดชายแดนทางตอนเหนือ บริเวณ จ.พะเยา  และจังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มที่มีความอดทน และมีการทำงานเข็มแข็งองค์กรหนึ่ง ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่น้อง 3 จังหวัด  จึงอยากนำเรื่องราวของพวกเขามาเผยแพร่ มาเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้พี่น้องได้รับฟัง

| ใส่ความเห็น

มัสยิดอัล-ฮาซีมมีญ์ สุเหร่าสันป่าตอง เชียงใหม่

มัสยิดอัล-ฮาซีมมีญ์ สุเหร่าสันป่าตอง เชียงใหม่ มัสยิดอัลฮาชิมี สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็นมัสยิดที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ขึ้นกับกรมศาสนา เป็นหนึ่ง ในสิบเจ็ดของมัสยิดที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งมาประมาณ ปี ๓๐หรือ ๓๑ ประมาณ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้น มีการ เปิด อาคารมัสยิด และมีที่ดิน จัดสรรในพื้นที่ ใกล้มัสยิด ปัจจุบัน มีนายเกษม อิสลาม เป็นอีหม่าม ประจำมัสยิด ส่วนใหญ่พี่น้องมุสลิมที่อา​ศัยอยู่ในพื้นที่ จะมีเชื้อสายบังคลาเทศ และมีการย้ายออกจากพื้นที่ เหลืออยู่ในพื้นที่ไม่กี่คร​อบครัว ส่วนใหญ่ที่มาละหมาดที่มัสย​ิด เป็นคนที่ทำงาน และข้าราชการ ในพื้นที  ประวัติความเป็นมา ยังไม่มีข้อมูล วันนี้เอาภาพมัสยิดมาให้ชมกันสำหรับผู้ที่อยากเห็นมัสยิด … อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

เหลียวหลังแลหน้า… การ ‘ทำฮัจญ์’ ของชาวจีนมุสลิม

เหลียวหลังแลหน้า… การ ‘ทำฮัจญ์’ ของชาวจีนมุสลิม พับลิกโพสต์ออนไลน์ : 26 ธ.ค. 54 โดย : นิสรีน หวังตักวาดีน การประกอบพิธีฮัจญ์ คือ รุก่นอิสลาม (หลักปฏิบัติ)หนึ่ง ในห้าข้อของศาสนาอิสลาม การทำฮัจญ์เป็นหลักปฏิบัติที่เปิดกว้างข้อหนึ่งของศาสนาอิสลาม เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความสามารถทางด้านทรัพย์สิน สุขภาพ และการสัญจรที่ปลอดภัย และเป็นศาสนาพิธีที่บ่งบอกถึงความเสมอภาคอย่างชัดเจน ศาสนาอิสลามถูกเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนร่วมพันปี สามารถกล่าวได้ว่าประวัติการทำฮัจญ์ของมุสลิมในจีนก็น่าจะร่วมพันปีเหมือน กัน  ตามหลักฐานบันทึกการทำฮัจญ์ของจีน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น มีตั้งแต่สมัยต้นราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) นั่นก็คือการเดินเรือข้ามมหาสมุทรของเจิ้งเหอ (1371-1433) นั่น เอง มีการบันทึกอย่างชัดเจนว่าปู่และพ่อของเจิ้งเหอเคยเดินทางไปทำฮัจญ์ จำนวนเจ็ดครั้งที่เจิ้งเหอ ออกสำรวจทะเลได้มีการจัดส่งมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ส่วนตัวเจิ้งเหอนั้นมีรายงานที่แตกต่างกัน บางกระแสรายงานว่าเคยไปทำฮัจญ์ตอนออกสำรวจทะเลครั้งที่ 4 แต่บางรายงานก็ระบุว่าไม่เคยไป

| ใส่ความเห็น

วิทยุย้อนหลัง:วิทยุมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ สัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ลุงทอง ชัยชนะ

วิทยุย้อนหลัง:วิทยุมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ สัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ลุงทอง ชัยชนะ ดำเนินรายการโดย นายชุมพล  ศรีสมบัติ คลื่น ๙๐.๕๐mhz สัมภาษณ์ ผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม นายทอง  ชัยชนะ  อายุ ๗๐ ปี  เล่าเรื่องราว ถิ่นกำเหนิด ของตนเองและการอพยพเข้ามาสู่ชุมชนมุสลิม คำสอนอิสลามบางอย่างที่น่าสนใย มัสยิดอัต-ตักวา อดีต ปัจจุบัน  ศาสนา อิสลามในตัวของลุงทอง  เมื่อวันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๔

| ใส่ความเห็น