มัสยิดอัล-ฮาซีมมีญ์ สุเหร่าสันป่าตอง เชียงใหม่

มัสยิดสันป่าตอง เชียงใหม่

มัสยิดอัลฮาชิมี สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็นมัสยิดที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ขึ้นกับกรมศาสนา เป็นหนึ่ง ในสิบเจ็ดของมัสยิดที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งมาประมาณ ปี ๓๐หรือ ๓๑ ประมาณ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้น มีการ เปิด อาคารมัสยิด และมีที่ดิน จัดสรรในพื้นที่ ใกล้มัสยิด ปัจจุบัน มีนายเกษม อิสลาม เป็นอีหม่าม ประจำมัสยิด ส่วนใหญ่พี่น้องมุสลิมที่อา​ศัยอยู่ในพื้นที่ จะมีเชื้อสายบังคลาเทศ และมีการย้ายออกจากพื้นที่ เหลืออยู่ในพื้นที่ไม่กี่คร​อบครัว ส่วนใหญ่ที่มาละหมาดที่มัสย​ิด เป็นคนที่ทำงาน และข้าราชการ ในพื้นที  ประวัติความเป็นมา ยังไม่มีข้อมูล วันนี้เอาภาพมัสยิดมาให้ชมกันสำหรับผู้ที่อยากเห็นมัสยิด อิสลาม ที่ อำเภอสันป่าตอง


อีหม่ามเกษม  อิสลาม (ไบ๋เซ็น) ผู้ดูแลมัสยิดสันป่าตอง

มุสลิมล้านนา

 

Advertisements