วิทยุย้อนหลัง:วิทยุมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ สัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน ลุงทอง ชัยชนะ

444

ดำเนินรายการโดย นายชุมพล  ศรีสมบัติ คลื่น ๙๐.๕๐mhz สัมภาษณ์ ผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม นายทอง  ชัยชนะ  อายุ ๗๐ ปี  เล่าเรื่องราว ถิ่นกำเหนิด ของตนเองและการอพยพเข้ามาสู่ชุมชนมุสลิม คำสอนอิสลามบางอย่างที่น่าสนใย มัสยิดอัต-ตักวา อดีต ปัจจุบัน  ศาสนา อิสลามในตัวของลุงทอง  เมื่อวันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๔

222

http://www.4shared.com/embed/796864432/e2409961

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

ดาวน์โหลด  http://www.4shared.com/audio/rGm4ihwM/25_08_54.html?

Advertisements