มัสยิดในจังหวัดตาก

มัสยิด  นูรุ้ลอิสลาม แม่สอด

ที่ติดต่อ  70  ถนนศรีพานิช  อ.แม่สอด  จ.ตาก   63110

อีหม่าม   สุข (อิบรอฮีม)  อุปการะ

คอเต็บ

บิหลั่น  ประสาน (ฮูเซ็น) แสนพรหม

โทรศัพท์  055-531199  /

มัสยิด  อัลฟัตตาห์  ตาก

ที่ติดต่อ  87/1  ถ.มหาดไทยบำรุง  ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000

อีหม่าม   เกษม   นาเงิน

คอเต็บ   ฟีอี  และเซ็น

บิหลั่น  ซอและห์

โทรศัพท์   055-515203 /087-5041825

iii

มัสยิด  มูฮายีรีน

ที่ติดต่อ  34/55  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110

อีหม่าม    สมศักดิ์  อัสมิมานะ (อับดุลวาดุส)

คอเต็บ     ทวีศักดิ์  อัสมานะ (อับดุลมายิด

บิหลั่น     ประสิทธิ(ฮาเซน)  แสนพรหม

โทรศัพท์   055-531-741

มัสยิด  อัลซอร  อ.แม่สอด

ที่ติดต่อ  25/15  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก 63000

อีหม่าม   ดำรงค์ (กาบิร)    กล่ำคาร

คอเต็บ   ชัยมงคล  รุ่งจรัสรัศมี

บิหลั่น   ประพันธ์  บุญศรีกุล

โทรศัพท์ 055-531988   fax 055-531117  / 089-5666415
มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

http://www.muslimchiangmai.net

Advertisements