ภาพฮุจยาต แขกรัฐบาลซาอุดี้ ที่มักกะฮฺ พฤศจิกายน  ปี2554

ภาพชุดวิถีของฮุจยาตไทยแขกรับเชิญ กษัตริย์ อับดุลลอฮฺ ที่มีนา

เมื่อวันที่  1-13 พ.ย.54 ปีที่แล้ว มีโอกาสได้รับเชิญไปร่วมทำพิธีฮัจญ์ ในนามอาคันตุกะ หรือแขกของกษัตยริ์ อับดุลลอฮฺ ผ่าน มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ผ่านมายัง คณะทำงานจุฬาราชมนตรี ที่เชียงใหม่ คือท่าน ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ซึ่ง อ.ได้คัดเลือก ให้ไปเป็นแขกที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 7 ท่าน อันประกอบไปด้วย สาขาวิชาชีพ ต่าง ๆ  ตำรวจ วิศวกร ผู้นำชุมชนมุสลิม สถาปนิค ผู้อำนวยการโรงเรียน ผมไปในฐานะผู้นำชุมชนมุสลิม

   นับเป็นความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้า ที่บ่าวผู้ต่ำต้อย ได้มีโอกาส ได้เข้าเฝ้าพระองค์ยังบ้านของพระองค์ มนุษย์ไม่มีความสามารถ ขอบคุณพระองค์ ที่ เรา เป็นหนึ่ง ในผู้ทีพระองค์ทรงเลือก ซึ่งลำพังความสามารถของเราเอง ไม่รู้ว่า จะไปได้อย่างไร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการไปทำฮัจญ์แต่ละครั้ง อย่างน้อย ๆ ไม่มี ก็ไม่ต่ำกว่า สองแสน บาทต่อคน
      ผมเก็บภาพ บรรยากาศ มาให้พี่น้อง ได้ชมกัน ถือว่านำมาแบ่งปัน กัน ความรู้สึกที่ได้รับจากเมือง ฮารอมทั้งสอง คงจะยากที่จะบรรยาย เอาเป็นว่า จะนำภาพบรรยากาศ ในที่ ต่าง ๆ ทีผมได้ไปเยือน มาแบ่งปันพี่น้อง เป็นตอน ๆ ไป อินชาอัลลอฮฺ หากเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

888

หน้าที่พักของแขกฯ

856

77

ป้ายโครงการ แขกษัติยริ์ ที่ติดทั่วหน้าโรงแรม ที่พักของฮุจยาต

558

ทิวทัศน์หน้าโรงแรม

888

โรงแรมที่พักในมักกะฮฺ

777

ชื่อโรงแรม

888

สภาพห้องพักห้องนอนในโรงแรมของแขกรัฐบาลซาอุดี้

8878

ห้องน้ำในโรงแรม

777

ห้องอาบน้ำ

666

นั่งคุย ปรึกษาหารือกันในห้องนอน

ห้องอาหารที่โรงแรม

555

667

677

587

696

998

444

554

123

654

544

0009

0098

8907

098

888

555

009

ฮุจยาต  จากสมาคมมุสลิม เกาะใต้หวัน

บรรยากาศด้านนอกโรงแรม และทางอุโมงค์ลอดไปเมืองมักกะฮฺ

555

กกก

ลุงแกเดินเท้า ด้วย ความมุ่งมั้นเข้าสู่อัลลอฮฺที่ไบตุลลอฮฺ มักกะฮฺ ฤาว่าแกจะมาขายของ

ยยย

ผู้คนไม่ทราบชาติไหน เดินออกจากไบตุลลออฮ หลังจากทำการฏอวาฟ เรียบร้อยแล้ว

นนน

ppp

ยยย

ppp

มีพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้ามาขายหน้าโรงแรม

ppp

คนงานต่างชาติ ที่ทำงานในมักกะแย่งกันขี้นรถ เขามีวิธีขึ้นรถแปลก สังเกตุ เห็นว่า รถไม่ค่อยจะจอดรับเลยต้องใช้วิธีนี้กระมังครับ

ยยย

ppp

เออ…อัลฮัมดุลิลลา ขึ้นรถได้ครบหมดแล้ว ปลอดภัย อัลลอฮฺ คุ้มครองทุกท่านนะ….อามีน

888

ปากอุโมงค์ที่ไปมักกะฮฺ ไกลพอสมควร ประมาณ 2 กิโล เดิน ไปไกลมาก

555

ภายในอุโมงค์ ที่เดินไปมักกะฮฺ

454

กลางอุโมงค์ เหนื่อยบ้างแล้วล่ะ

จจต

เห็นหอนาฬิกาแล้ว ใกล้แล้ว

ตตค

ตึกระหว่างการเดินทางเข้ามักกะฮฺ

444

มีเด็ก ๆ อาหรับ คอยให้บริการรถเข็น แพงมาก เป็นไปได้ ถ้าจะใช้ ให้ไปซื้อเอาที่นันเลย

ภภภถ

ถึงแล้วล่ะครับเมืองมักกะฮฺ เราจะเข้าไป ฏอเวฟ ทำ อิบาดัตร่วมกัน  คราวหน้าครับ ติดตามตอนต่อไป

ชุมพล ศรีสมบัติ

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

Advertisements