คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2012

อดีตเรื่องของก๊กมินตั๋งในเชียงราย

 อดีตเรื่องของก๊กมินตั๋ง       ในปี พ.ศ.2492 ขณะนั้นประเทศจีนได้เกิดการแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นรัฐบาลจีนขณะนั้น ภายใต้การนำของนายพล เจียงไคเช็ค พรรคก๊กมินตั๋ง และอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของ เหมาเจ๋อตง ทั้งสองฝ่ายต่างมีกำลังทหารของตนเองและสู้รบกันเพื่อแย่งชิงประชาชนและอำนาจ การปกครองประเทศจีน ฝ่ายของนายพลเจียงไคเช็คมีกำลังทหารส่วนหนึ่งเรียกว่ากองพลหน่วยที่ 93 ได้ปฏิบัติการอยู่แถบคุนหมิง มณฑลยูนาน ทั้งสองฝ่ายต่างรบสู้กันอย่างดุเดือด และในที่สุดฝ่ายคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตง ก็เป็นผู้ชนะพรรคก๊กมินตั๋งจึงได้ถอยหนีไปอยู่เกาะไต้หวัน และนายพลเจียงไคเช็คก็ได้เป็นประธานาธิบดีของไต้หวันในเวลาต่อมา กอง พลที่ 93 อพยพติดตามไปไต้หวันไม่ทัน หรือโดนเจียงไคเช็คทิ้งก็ไม่อาจทราบได้ จึงตั้งกองกำลังอยู่ที่ยูนาน จากนั้นก็ถูกกองทัพจีนคอมมิวนิสต์คุกคามอย่างหนักจึงต้องสู้ไปพลางถอยไปพลาง สุดท้ายก็ถอยไปเข้าเขตของพม่าตอนบนพม่าก็ไม่ยอมเพราะถือว่าเป็นการรุกล้ำ อธิปไตยจึงส่งกำลังมาต่อสู้เพื่อพลักดันให้ออกจากพม่าสู้หลายครั้ง แม้ว่าพม่าจะเป็นฝ่ายรุก กองพล 93 เป็นฝ่ายถอย

โพสท์ใน เรื่องราวน่ารู้ | ใส่ความเห็น

อดีตภาพลักษณ์ของจีนฮ่อต่อผู้คนในเชียงใหม่

เชียงใหม่ ๒๕๑๓(๑๓)  โดย พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.พร้าว             อีกเรื่องราว เกี่ยวกับ วิถี ของจีนฮ่อ  ที่ถูกมองจาก คนเมือง เป็นอีกหนึ่งผลงานของท่านอนุ เนินหาดที่น่าสนใจศึกษายิ่ง  ย้อนอดีต รู้รากเหง้า สู้ความเป็นจริง แก้ไขปัจจุบัน สู่อนาคตทีึ่ดี อินชาอัลลอฮฺ             รายละเอียดข่าว ภาพ กลุ่มทหารจีนฮ่อกองพล ๙๓ เชียงใหม่ ๒๕๑๓(๑๓) ปัญหา ของจีนฮ่อที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อ ๔๐-๕๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกลุ่มจีนฮ่อในด้านต่าง ๆ รายละเอียดความเคลื่อนไหวของกลุ่มจีนฮ่อ ได้จากบทความอีกบทหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๓ “จีนฮ่อเก็บภาษีเถื่อนในเขตไทย”

โพสท์ใน เรื่องราวน่ารู้ | ใส่ความเห็น

เส้นทางการค้าฝิ่นและการจับกุมเรื่องราวของ”ลูกเป๊อะ(พวกรับจ้างขนฝิ่น) ที่เชียงใหม่ในอดีต

เส้นทางการค้าฝิ่นและการจับกุมเรื่องราวของ”ลูกเป๊อะ(พวกรับจ้างขนฝิ่น) ที่เชียงใหม่ในอดีต รายละเอียดข่าว ย้อนเหตุการณ์ที่เชียงใหม่(๘) เมื่อ ๕๓ ปีก่อน นสพ.คนเมือง ฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ การรายงานข่าวการลักลอบขนยาเสพติด คือ ฝิ่น ซึ่งมักนำจากอำเภอฝางเข้ามาตัวเมืองเชียงใหม่ “ฝิ่นผูกเอวมาจากฝาง ถูกจับได้ที่ อ.แม่แตง” “เจ้า หน้าที่ตำรวจอำเภอแม่แตง อันมี ร.ต.ท.ปริญญา บัวชาติ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง เปนหัวหน้าไปควบคุมการจราจรที่หัวสพาน ข้ามน้ำแม่แตงตอนสามแยกทางเข้าอำเภอเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๙ เดือนนี้(มิถุนายน)

โพสท์ใน เรื่องราวน่ารู้ | ใส่ความเห็น

อดีตเชียงใหม่กับปัญหาการค้าฝิ่นของกองทหารจีนและจีนฮ่อ

ย้อนเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ (๑๘)      ท่านอนุ เนินหาด ได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงใหม่ การสืบค้นของท่านได้อ้างข่าวนสพ.คนเมือง ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ลงข่าวการตั้งตำรวจรักษาดินแดน เพื่อปราบฮ่อ ลงผ่านเว็บของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งอ้างอิงไว้แล้วข้างท้าย  ข้อมูล น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้คนที่กำลังศึกษา บริบทของกลุ่มชาวจีนฮ่อในจังหวัดเชียงใหม่ ในหลาย ๆ มิติ มิติ ที่นำมาเสนอนี้ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาและน่าสนใจยิ่ง ถึงด้านเศรษฐ ด้านอาชีพของ กลุ่มชนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดี จากท่าน พ.ต.อ.อนุ  เนินหาด หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ที่เก็บบทความดี ๆ ไว้ให้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้า  ขอพระผู้เป็นเจ้าตอบแทนสิ่งดี ๆ สำหรับความรู้ที่มีสาระประโยชน์นี้

โพสท์ใน เรื่องราวน่ารู้ | ใส่ความเห็น

เรื่องจีนฮ่อ ในเชียงใหม่ การเผาฝิ่นและอุปกรณ์สูบฝิ่นที่ประตูท่าแพประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒

ซะป๊ะเรื่องเก่า             รายละเอียดข่าว ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไม่เกี่ยวข้องกับบทความ           ย้อนเหตุการณ์ที่เชียงใหม่(๑๑)ภาพ บน…..การเผาฝิ่นและอุปกรณ์สูบฝิ่นที่ประตูท่าแพประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ หลังจากมีกฎหมายห้ามสูบฝิ่นแล้ว ทางราชการมีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนและยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องมาเผาทำลาย ตามนโยบายรัฐบาลสมัยนั้น(ภาพโดยคุณบุญเสริม สาตราภัย). ภาพล่าง…..การจับฝิ่นรายใหญ่ที่มักซุกซ่อนมาในรถยนต์โดยสารประมาณ พ.ศ.๒๔๙๐

โพสท์ใน เรื่องราวน่ารู้ | ใส่ความเห็น