ภาพสุสานและพิธีฝั่งศพของมุสลิมเชียงใหม่
“ทุก ๆ ชีวิต ย่อมต้องพบกับความตาย”
เมื่อมีการเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิม  ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับว่า
“อินนาลิ้ลลาฮิ ว่าอินนาอิลัยฮิรอยีอูน”  ความว่า
“แท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแท้จริงเราต้องกลับคืนสู่พระองค์”
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิม  มุสลิมทุกคน
ต้องไปส่ง ถื่อเป็นข้อใช้ในศาสนา หากไม่ไปถือว่าเป็นความเป็นความผิดในศาสนา
แต่ถ้าหากมีคนในชุมชนคนหนึ่งคนใดไปถื่อว่าทุกคนในชุมชนนั้นพ้นผิด
การส่งศพในอิสลามส่งเสริมให้ทำเพราะได้รับผลบุญสูง
เมื่อได้ทราบข่าว เพื่อนฝูงแจ้งมาทางโทรศัพท์ ก็ต้องไปร่วมส่งมัยยิด หรือ (ศพ)
แอบไปถ่ายรูปมาฝาก ให้ได้ชมกัน  ปู่เย็นบอกว่าชีวิต คนเรา ก็เหมือนกับขึ้นสะพาน
มีขึ้นสูง เดี๋ยวลงต่ำ  ตอนกลางแรงดี สุดท้ายก็ต้องตาย  สัจธรรมครับ
สุสานคนมุสลิม ใช้คำว่า  กุโบร์   สุสานท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
เป็นสุสานของมัสยิด  ช้างคลาน เชียงใหม่
ต้นไม้ใหญ่ กลาง สุสานมุสลิมท่าวังตาล
ลักษณะการฝั่ง จะเรียงเป็นแถว ๆ ไป
ช่วยกันหามมัยยิด(ผู้เสียชีวิต) เพื่อนำไปฝั่งยังหลุมที่ขุดไว้
วางมัยยิดลงเพื่อ นำลงหลุม
ปิดด้วยไม้
ช่วยกันนำดินกลบ
เป็นอันฝั่งเสร็จ
ผู้มาร่วมส่งมัยยิต
ร่วมกันขอพรให้กับผู้เสียชีวิต

 ชุมพล ศรีสมบัติ  รายงาน
Advertisements