คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2013

ประวัติข้าวซอยมุสลิมที่เชียงใหม่

ประวัติข้าวซอย โดย ภูรินทร์ เทพเทพินทร์ มี คำพังเพยว่า “ใครมาเชียงใหม่ ถ้าไม่ได้กินข้าวซอยไม่ไปขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่าไม่ได้มาถึงเชียงใหม่” ดังนั้นก็เท่ากับว่า ข้าวซอย เป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เหมือนกับ “ขนมจีนน้ำเงี้ยว” เป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองลานนาไทย

| 1 ความเห็น