บุคคลมุสลิมเชียงใหม่ ลุงไบ๋ซูฟี อาวุโส แห่ง ช้างคลาน

ลุงไบ๋

ลุง ไบ๋ หรือพี่น้อง ในเชียงใหม่ จะรู้จักกันในนาม ไบ๋ซูฟี วันนี้ย่างเข้าสู่วัยชรา อายุเข้ามาเลข 8 มาหลายปีแล้ว เบื้องหลังของชายเฒ่า ผู้แกร่งในชีวิต มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย จากวัยหนุ่ม มาถึงวันนี้ เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ในกลุ่มของ พี่น้องญามาอัต ตับลีค ด้วยกับ การทุ่มเทในงานศาสนา มุ่งมั่นในเรืองของอิบาดัต อีกทั้งยัง สั่งสอน ส่งเสริมลูกหลานให้เป็นคนดี เขาเป็นใคร มาจากไหน ไร้คนสนใจ แต่ผม ขอยกมือให้ ไบ๋ซูฟี อาวุโสแห่งช้างคลาน ขออัลลอฮฺเมตตาท่านด้วย

ลุงไบ๋1

   ยูซุปคาน ปาทาน ใช่ครับแกเป็นคนที่ดีมาก และทำงานดาวะตั้งแต่ยุคแรกของประเทศไทยคู่กับฮัทยียูซุป(แม่สอด)

ลุงไบ๋2

   Winny Nongbaan Son ลุง เปนคนที่วางตั๋วอยู่ความสมถะ รู้จักปล่อยวางและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และมักมีแนวคิด นิทานสอนใจ เล่าให้ลูกหลานฟังอยู่บ่อยๆ… ซึ่งจะบะค่อยมีฮื้อเหนละ ในช่วงเวลาเช่นนี้..

post by
naichumpol
www.muslimchiangmai.net

Advertisements