ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต เชียงใหม่

แนะนำมุสลิมธรรมดา  ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต

ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต เชียงใหม่
ชุมพล  ศรีสมบัติ

บบบ

ชุมชน มุสลิมมัสยิดอัตตักวา (สันป่าข่อย) เป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้ง อยู่ ในย่านวัดเกต ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่หลากหลายไปด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และความศรัทธาเชื่อถือในศาสนาที่แตกต่างกันของสมาชิกในชุมชน แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมาเป็นเวลาช้านาน
นนน ชุมชนบ้านวัดเกต ถือได้ว่าเป็นชุมชนแห่งเดียว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศาสนสถานที่สำคัญของ 4 ศาสนา อันประกอบด้วย วัดเกตการาม (พุทธ), วัดซิกข์, โบสถ์ของสภาคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ และมัสยิดอัตตักวา (อิสลาม)         ที่นี่ จึงเป็นศูนย์รวมของความแตกต่างกันในเรื่องของความศรัทธาเชื่อถือ แต่ใน ขณะเดียวกัน กลับเป็นตัวอย่างของความหลากหลายที่ผู้คน สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ บนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน รับรู้รับทราบถึงความแตกต่างของกันและกันในความศรัทธาเชื่อถือ ทำให้วิถีชีวิตประจำวันของสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ดำเนินไปด้วยความสันติสุข

*ปัจจุบัน จะเห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือแม้แต่ทุกพื้นที่ของโลกใบนี้นั้น มิได้เกิดขึ้นมาจาก “ศาสนา” แต่เกิดจากศาสนิกชนผู้มีศาสนาประจำตัว แต่ไม่รู้จักที่จะนำหลักการของศาสนาที่ตนเองอ้างว่าศรัทธาและนับถือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตและนำมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถูกวิธีอย่างจริงจังต่างหาก    สภาพของสังคมปัจจุบันนี้ จึงไม่แตกต่างอะไรกับภาพที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน นั่นก็คือ มีผู้คนจำนวนมากมายขวักไขว่อยู่บนโลกใบนี้ แต่เป็นผู้คนที่มีความสมบูรณ์โดยสภาพร่างกาย แต่ใครจะรู้ได้ว่า สภาพจิตใจหรือสุขภาพจิตของเขาเหล่านั้นกำลังตกอยู่ในสภาพใด

 

บุคคลมุสลิม คนธรรมดา คนหนึ่งวันนี้ แนะนำ ลุงทอง หรือ คนย่านสันป่าข่อย บางท่านเรียกอ้าย(พี่)ทอง ชือจริง นายทอง ชัยชนะ อายุ เลยเลข 7 มาแล้ว สองปี เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของอิบาดะห์ ทุกๆ เวลา ที่มัสยิด พี่น้องที่ไปมัสยิดอัต-ตักวาก็จะเห็นลุง ทอง อยู่ที่มัสยิดเสมอ ลุงทองเป็นแบบอย่างในเรือง ของการมาร่วมละหมาดญามาอะหรือละหมาดรวมกันที่มัสยิด ซึ่งผลบุญคุณค่า มากกว่าที่ บ้าน ถึง 27 เท่า

สถานะภาพลุงทอง ถือได้ว่า เป็นคนมีฐานะคนหนึ่ง คือ ฐานะยากจน แต่ลุงทอง ก็ไม่เคย ยื่นมือขอใครเลย ลุงทองตื่นแต่เช้า เข็นรถขายของออกจากบ้านหลังจากละหมาดซุบห์ ไปยังตลาดสันป่าข่อยเพื่อหาริสกี(ปัจจัยยังขีพ)ที่อัลลอฮฺประทานให้ กลับเข้าบ้านก็ เกือบเที่ยงวัน ทานข้าวอาบน้ำเตรียมพร้อมมายังมัสยิด ความไม่ธรรมดาของลุงทอง คือ ท่านมักจะมีบทกลอนสอนใจ ฮาดีษ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต มาฝากเราเสมอยามได้พูดคุยกัน ถือได้ว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ ในอิสลามท่านหนึ่ง

ลุงอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ไม่ตำกว่า ๕๐ ปี ก่อนที่มัสยิดอัต-ตักวา สร้างเสียอีก เป็นที่รู้จักกันทั่วของพี่น้องมุสลิมในชุมชนแห่งนี้ มีรายชื่อรับซะกาตของมัสยิด ถึงแม้น เป็นผู้รับซะกาต ยามมีกิจกรรมงานบุญงานกุศล ลุงทอง ก็เป็นผู้หนึ่งที่พยายามเป็นมือบน คืนสู้สังคมด้วยริสกี ที่ หามาด้วยน้ำเหงื่อของลุง ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ ถึงแม้น เป็นจำนวนเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่รำรวยแล้ว ก็ถือว่า มากพอดูสำหรับรายได้อย่างลุง…..ขออัลลอฮ เพิ่มพูนริสกี และเมตตาลุงทอง ของพวกเราด้วย….อามีน

'''

ววว

ภาพเรื่อง โดย ชุมพล  ศรีสมบัติ
มุสลิมเชียงใหม่
Advertisements

เกี่ยวกับ muslimlanna

คู่ต้อสู้ สิงโตพบเจอกับหมาบ้าตัวหนึ่ง มันรีบหลบหมาบ้าตัวนั้น ลูกสิงโตเห็นพ่อสิงโตทำเช่นนั้น มันรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อสิงโตมาก “พ่อครับ พ่อกล้าต่อกรกับเสือและซีต้า แต่วันนี้พ่อกลับหลบหมาบ้าธรรมดาๆตัวหนึ่ง ผมละขายหน้าแทนพ่อจริงๆ” พ่อสิงโตจึงเอ่ยกับลูกว่า “ลูกเอ๋ย กัดกับหมาบ้าชนะมันน่าภูมิใจนักหรือ?” ลูกสิงโตส่ายหัว “หากโดนหมาบ้ากัดเสียหายไหม?” ลูกสิงโตพยักหน้า “ในเมื่อมันไม่คุ้มค่า เราจะเผชิญหน้ากับหมาบ้าให้เปลืองแรงเปลืองใจไปทำไมล่ะ?” อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ ไม่ใช่ใครๆก็คู่ควรเป็นคู่ต้อสู้ของเรา ยิ้มแล้วเดินจากไป ดีกว่าปล่อยให้มันกัดเอา เพราะคนที่พร้อมจะกัดกับหมาบ้ามีอยู่ถมเถไป!
ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิถีมุสลิมล้านนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s