คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2014

สะพานจันทร์สม ขัวแขก เชียงใหม่ สะพานแห่งความรัก

สะพานจันทร์สม ขัวแขก เชียงใหม่ สะพานแห่งความรัก        แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำที่ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ การข้ามแม่น้ำแม่ปิงด้วยสะพานหลักๆ คือ สะพานนวรัฐ, สะพานนครพิงค์, สะพานเม็งราย, สะพานรัตนโกสินทร์ ซึ่งสะพานเหล่านี้รถแล่นข้ามได้ ส่วนอีกสะพานหนึ่งเป็นสะพานสำหรับเดินข้ามที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจ ของผู้คนของเมืองเชียงใหม่ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกกันว่า “สะพานจันทร์สม”

โพสท์ใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | ใส่ความเห็น

ย้อนข้อร้องเรียน ของ หนังสือพิมพ์ ในอดีต กับหน่วยงานราชการเชียงใหม่

ย้อนข้อร้องเรียน ของ หนังสือพิมพ์ ในอดีต กับหน่วยงานราชการเชียงใหม่ ภาพจากอินเตอร์เน็ต เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๒(๑๔)      การบริการประชาชนของภาคราชการเมื่อ ๔๐ ปีก่อนนั้น คาดว่าคงจะมีข้อบกพร่องไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะความล่าช้าในการบริการออกบัตรหรือเอกสารต่างๆ       บทความในหน้าบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ นี้น่าจะพอเห็นภาพการบริการขณะนั้นได้

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น

เหตุการณ์หลังจากไฟไหม้ตลาดต้นลำใยและตลาดวโรรสในอดีต ปี พ.ศ.๒๕๑๒

เหตุการณ์หลังจากไฟไหม้ตลาดต้นลำใยและตลาดวโรรสในอดีต ปี พ.ศ.๒๕๑๒  ปัญหาที่ตลาดวโรรส      ตลาดวโรรสที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ มีการเตรียมการสร้างใหม่ และคณะกรรมการของตลาดขายให้เจ้าของเดิมและผู้สนใจ ขณะนั้นเกิดปัญหาด้านความเข้าใจของประชาชน ปรากฏข่าวลือต่างๆ นานนา จนเป็นเหตุให้บริษัทเชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด และบริษัท อนุสาร จำกัด เจ้าของตลาดต้องมีการแถลงข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกลบข่าวลือ

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

รวมเหตุการณ์ย้อนดูอดีตเส้นทางกลุ่มนักเลงวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่

รวมเหตุการณ์ย้อนดูอดีตเส้นทางกลุ่มนักเลงวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่ ย้อนเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ เรื่องมัน ๆ น่าสนใจ ของวัยรุ่น ในยุคก่อน  ยุคไหน ยุคนััน วัยรุ่น แต่ละถิ่น แต่ละสถาบัน ต่างก็ยกพวกตีกัน เป็นธรรมเนียม ยิ่งในปัจจุบันก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ เพราะผู้ใหญ่ ที่เป็น คนไทยด้วยกัน ก็ต่างจะยกพวก ตีกัน ประวัติศาสตร์ ย่อมซ้ำรอยเสมอ…คลิกอ่านดูครับ น่าสนใจมาก จากการรวบรวม ของท่าน อนุ เนินหาด ดีที่เก็บข้อมูลไว้ ไม่งั้น จะหาอ่านได้ยาก เพราะ ไทยนิวส์ เขาเปลี่ยนเว็บใหม่  ข้อมูล เก่า ๆ ดี ๆ หายหมด ไม่รู้จะกู้คืนได้หรือเปล่า … อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

มัสยิดดารุลบิร เชียงใหม่ กับก้าวเดินสู่การพัฒนาของชุมชนมุสลิม

มัสยิดดารุลบิร เชียงใหม่ กับก้าวเดินสู่การพัฒนา การดำเนินกิจกรรมชุมชนมัสยิดครบวงจร โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม. ที่ส่งเสริมให้มัสยิดทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงระหว่างมัสยิดกับชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน มุ่งเน้นกิจกรรมในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้พื้นที่ศาสนสถาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพคนในสังคมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อความเข็มแข็ง ของชุมชน ด้วยมีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกัน สนองนโยบายการพัฒนากระดับปรับวิธีชีวิตคนในชุมชนภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ วันนี้เรามาถึงมัสยิดดารุลบิร ตั้งอยู่เลขที่ 121/114 หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โพสท์ใน มัสยิดในล้านนา | ใส่ความเห็น

กองทุนซะกาตเฃียงใหม่ จัดพิธีมอบ ซะกาต แก่พี่น้อง ผู้มีสิทธิ แปดประเภท

คณะกรรมการกองทุนซะกาตเฃียงใหม่ จัดพิธีมอบ ซะกาต แก่พี่น้อง ผู้มีสิทธิ แปดประเภท          ๒๑ -๔-๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ คณะกรรมการกองทุน ซะกาตเชียงใหม่ โดยนายศุภมิตร ฟูอนันนต์ และคณะกรรมการ ฯจัดเวที มอบซะกาตคืนแก่ผู้มีสิทธิรับซะกาต มีนายกวินธร วงค์ลือเกีรยติ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงาน

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น

กองทุนซะกาต อีกหนึ่งผลงานที่เป็นความภูมิใจมุสลิมเชียงใหม่

กองทุนซะกาตเชียงใหม่ลุยเพื่อมวลชน โดย ชุมพล ศรีสมบัติ        กองทุนซะกาต เริ่มจาก การที่ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม ไทย หรือ เรียกกัน สั้น ว่า สสม. มีโครงการจากส่วนกลางในประเด็นการจัดตั้งกองทุนซะกาต อยากเห็นกองทุนซะกาตที่เกิดประโยชน์ กับสังคมมุสลิมอย่างแท้จริง จึงได้ชวน บุคคลหลายฝ่ายที่สนใจในเรืองซะกาต มานั่งพูดคุยกัน หลายครั้ง หลายรอบ

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น