คณะกรรมการกองทุนซะกาตเฃียงใหม่ จัดพิธีมอบ ซะกาต แก่พี่น้อง ผู้มีสิทธิ แปดประเภท

IMG_264713981841412 IMG_264757467504141 IMG_264848929364225 IMG_264867258074609

         ๒๑ -๔-๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ คณะกรรมการกองทุน ซะกาตเชียงใหม่ โดยนายศุภมิตร ฟูอนันนต์ และคณะกรรมการ ฯจัดเวที มอบซะกาตคืนแก่ผู้มีสิทธิรับซะกาต มีนายกวินธร วงค์ลือเกีรยติ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงาน

IMG_264765139027894
โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์ฐานะยากจน และซะกาตเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้น ท่านอีหม่ามมุสตอฟา หะซัน และอีหม่ามซอและห์ แสวงศิริผล ให้ความรู้ ในเรื่องการจัดการซะกาต ความสำคัญ ประเภทของผู้มีสิทธิได้รับซะกาต

การจัดงานครั้งนี้ ขึ้น เพื่อนำเสนอการทำงาน ก้าวแรก ของกองทุนซะกาตเชียงใหม่ เพื่อให่้เห็นสภาพ ความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม โดย การเก็บข้อมูลผู้มีสิทธิรับซะกาต ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  และหลังจากการมอบซะกาต ไปแล้ว ทางกองทุนฯ จะมีเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยือน ดูแลผู้รับซะกาต อย่างเป็นระบบ เพื่อ ประสิทธิภาพ และ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ

IMG_264707738860450

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
www.muslimchiangmai.net

Advertisements