กองทุนซะกาตเชียงใหม่ลุยเพื่อมวลชน

โดย ชุมพล ศรีสมบัติ


IMG_25288844255152


       กองทุนซะกาต เริ่มจาก การที่ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม ไทย หรือ เรียกกัน สั้น ว่า สสม. มีโครงการจากส่วนกลางในประเด็นการจัดตั้งกองทุนซะกาต อยากเห็นกองทุนซะกาตที่เกิดประโยชน์ กับสังคมมุสลิมอย่างแท้จริง จึงได้ชวน บุคคลหลายฝ่ายที่สนใจในเรืองซะกาต มานั่งพูดคุยกัน หลายครั้ง หลายรอบ

     จากการพูดคุยเราเห็นมองเห็นปัญหามากมาย ในการจัดการซะกาต ณ ปัจจุบัน เงินซะกาตที่จ่ายออกไปยังชุมชนมุสลิมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นับหลายล้านบาท ทั้งที่จ่ายกัน เอง และองค์กร ในพื้นที่หลายองค์กร รวบรวมไปยังพี่น้องที่ยากจน
พวกเราเห็นพร้องกันว่า การจัดเก็บ และการจ่าย ยังไม่มีทั้งข้อมูลคนยากจน คนแปดประเภท การจัดการยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ทำให้ซะกาตที่จ่ายออกไปยังไม่สามารถแก้ไขความยากจนของพี่น้องที่มีสิทธิไม่ ทั้งที่กองทุนซะกาตน่าจะเป็นกองทุนที่สร้างโอกาส สร้างสวัสดิการให้กับพี่น้อง และถือว่าเป็นบัญญัติ ที่ระบุไว้ในคัมภีร์ กุรอ่าน และคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมหมัด(ศ๊อลฯ) 

      จากการพูดคุยของพวกเรา จึงได้มีการผลักดันกองทุนซะกาต เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เสนอให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ มติที่ประชุมเห็นด้วยและเร่งดำเนินการ ให้บรรลุผล เพื่อจะได้ก่อประโยชน์และสร้างความสุขให้กับพี่น้องที่กำลังประสบปัญหา ในด้านอาชีพ การดำรงชีวิต การศึกษา

      วันนี้ เกือบหนึงปีแล้ว ที่คณะกรรมการกองทุนซะกาต ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์ ระดมซะกาตในพืนที่ เก็บข้อมูล ประสานคณะกรรมการมัสยิดทุกพืนที่ เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน หาผู้มีสิทธิรับซะกาต ส่งข้อมูล มายังสำนักงาน และบัดนี้ ถึงเวลาแล้ว ที่ คณะกรรมการกองทุนซะกาตเชียงใหม่ ออกเยี่ยมเยือน พี่น้องของเรา มอบขัวญ กำลังใจ ฟื้นฟูแบบอย่างอันเป็นการงานที่อัลลอฮฺทรงรักยิ่ง คือการเชื่อมสัมพันธ์ในเครือญาติ 

         พวกเราเห็นน้ำตา เห็นความรู้สึกภายใน บ่งบอกถึงความปลิ้มปิติ ที่ยังมีคนคอยห่วงใย พวกเขาไม่ได้บอกด้วยคำพูด
แต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนที่ร่วมคณะไปเยี่ยมเยือนและหยิบยื่นให้พี่น้องเราในคร้้งนี้ .

IMG_25381420424946 IMG_25308141442954 IMG_25288844255152 IMG_25036974052658

       วันนี้ โปรแกรมของคณะกรรมการกองทุนซะกาต เข้ามาในชุมชนเมือง หลังจากเมื่อวาน เรา ไปในเขตพื้นที่ชานเมือง คนลำบากมากมาย ทั้งชุมชนเมือง และชานเมือง บางคน บ้านหลังใหญ่ แต่ก็หามีรายได้ มาเพื่อใช้ประทั้งชีวิต เพื่อจะให้ชีวิตรอด การค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันเรามิสามารถวัด คน จากรูปภายนอกได้ อิสลามจึงให้ดูแลคน แปดประเภท อีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจมองข้ามนอกจากคนอยากจน ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ขัดสน หาวันกินวันไป หรืออาจไม่พอวัน แต่ก็อาจด้วยศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์ ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่กล้าขอ หรือวิงวอนขอความเป็นธรรมกับสังคม

     คณะของเรา เริ่มเยี่ยมพี่น้องจากชุมชนมัสยิดอัตตักวา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่นอนติดเตียง พ่อแม่ก็ต้องมาดูแล การทำมาหากินก็ฝืดเคียง เวลาส่วนใหญ่ จึงหมดไปกับการดูแลผู้ป่วย   ต่อจากนั้นเดินทาง ต่อไปยัง มัสยิดช้างคลาน เยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปพบกับพวกเราได้  และก็นำทีมไปยังอาคารมัสยิด ซึ่ง อ.เฉลิม ไวยศิลป์ คอเต็บม้สยิดและคณะกรรมการมัสยิด  คอยต้อนรับพวกเราอยู่และนำพี่น้องผู้มีสิทธิรับซะกาต มาพบพวกเรา พร้อมกันนั้น ท่านอีหม่ามมุสตอฟา ประธานที่ปรึกษากองทุน และอีหม่ามศุภมิตร  ฟูอนันต์ร่วมมอบเงินซะกาตคืนสิทธิให้กับคนยากจนที่มารอพวกเรา

เดินทางไปอีกนิด ยังชุมชนดารุลสลาม พบ ท่านอาวุโส ยาซีน แสงซอน บุรุษ์สูงวัย ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับงานช่วยเหลือพี่น้องมายังยาวนาน อดึตท่านยังเคย ดำรงตำแหน่ง กรรมการกองทุนการศึกษา เลขานุการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่พาพวกเราเข้าเยี่ยมพี่น้องในชุมชนของท่าน เพื่อได้เห็นภาพ การเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องของเรา   ขออัลลอฮฺเมตตาท่าน 

         เรามาละหมาดวันศุกร์กันที่ มัสยิดช้างเผือก เพื่อ มอบซะกาตเพื่อการประกอบอาชีพ โดยเราให้กับผู้มีสิทธิเป็นเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ สองท่าน เพื่อต่อยอดอาขีพที่พวกเขาทำอยู่แล้ว จะได้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลครอบครัว ด้วยรายได้จากอาชีพที่ทำ ณ ปัจจุบัน ปิดท้ายดวยการเยี่ยมชายชรา ผู้มีสติไม่สมบรูณ์ มีพี่สาวดูแลอยู่ และปัจจุบัน พี่สาวก็ไม่สามารถช่วยเหลือแม้นกระทั้งตัวเองได้ 

        ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน ที่ต้องแข่งขันกัน ตั้งแต่เริ่มตื่นนอน การศึกษา อาชีพ ทำให้ชีวิตพวกเราวุ่นวายและหมดไปกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จนลืมนึกไปว่า ยังมีผู้คนอีกมากมาย รอการดูแล เยี่ยมเยือน จากพวกเราอยู่ ไม่จำเป็นต้องเป็นเงิน หรือข้าวของที่หยิบยื่นให้ แต่ขอเพียงน้ำใจ คำพูดดี ๆ ที่ชะโลมจิตใจเพื่อ ให้ชีวิตมีกำลังใจเพื่อต่อสู้ชีวิต อย่างมีเพื่อน พี่น้อง เป็นแรงหนุน หาใช่โดดเดียวเหมือนไม่มีใคร..
18/4/57

IMG_24918977562933 IMG_24910691620346 IMG_24894515706173 11412385_996766417000018_5967507472966040919_n
พี่น้องจากชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่

IMG_24939455194193 IMG_24929940809064
บ้านผู้สูงอายุชุมชนมุสลิมช้างคลานเชียงใหม่

IMG_24959604607703
อ.เฉลิม  ไวยศิลป์ คอเต็บ มัสยิดช้างคลาน ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนซะกาต สนง.กอจ.ชม.

Advertisements