เหตุการณ์หลังจากไฟไหม้ตลาดต้นลำใยและตลาดวโรรสในอดีต ปี พ.ศ.๒๕๑๒

ไฟใหม้ ตลาด วโรรส ในปี ๒๕๑๒

 ปัญหาที่ตลาดวโรรส
      ตลาดวโรรสที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ มีการเตรียมการสร้างใหม่ และคณะกรรมการของตลาดขายให้เจ้าของเดิมและผู้สนใจ ขณะนั้นเกิดปัญหาด้านความเข้าใจของประชาชน ปรากฏข่าวลือต่างๆ นานนา จนเป็นเหตุให้บริษัทเชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด และบริษัท อนุสาร จำกัด เจ้าของตลาดต้องมีการแถลงข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกลบข่าวลือ

ตลาดวโรรส กาดหลวง ปี ๒๕๑๒

มีแถลงการณ์ของตลาดวโรรส ภาพไม่ค่อยชัดนัก แต่น่าสนใจ ในหนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ข้อความมีย้อนถึงประวัติความเป็นมาของตลาดวโรรสด้วย น่าสนใจอย่างยิ่ง
      “ตามที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับเรื่องเกี่ยวกับตลาดวโรรสในจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องกันมาหลายวัน และตามข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวที่เสนอโดยบุคคลฝ่ายเดียว ทั้งยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องและยังไม่เข้าใจหลายประการ บริษัทจึงถือโอกาสแถลงให้ทราบดังต่อไปนี้
      “เรื่องตลาดวโรรส บริษัทอนุสารและเจ้าในเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกันมาเป็นเวลาช้านานกว่า ๒๐ ปี จนกระทั่งเกิดไฟไหม้ขึ้น และกำหนดจะมีการก่อสร้างกันใหม่แต่เกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในระหว่างหุ้นส่วน เกี่ยวกับเรื่องแบบแปลนที่จะก่อสร้าง ฝ่ายบริษัทอนุสารจึงได้รับซื้อหุ้นเพิ่มเติม จึงทำให้มีจำนวนเสียงข้างมากเกินกว่า ๕๐% สามารถเอาชนะในการออกเสียง แต่ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าไม่ยอมมอบงานให้ อ้างว่าการแต่งตั้งกรรมการชุดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เป็นโมฆะ เพราะไม่มีการลงมติ ถึงกับนำเรื่องขึ้นสู่ศาล ยิ่งกว่านั้นยังมีการรวบรวมหุ้นของฝ่ายเจ้าให้เป็นของคนเดียว เพื่อจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ทั้งหมดลดค่าลงเหลือเพียง ๕ คน แล้วยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งเลิกบริษัท อ้างว่ามีผู้ถือหุ้นไม่ครบ ๗ คน ตามกฎหมายกำหนด ในขณะเดียวกันนี้ฝ่ายเจ้ายังยื่นข้อเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทอนุสาร โดยตั้งราคาตามที่ตนต้องการขาย หรือถ้าหากบริษัทอนุสารไม่รับซื้อ ฝ่ายเจ้าก็จะรับซื้อหุ้นของบริษัทอนุสารตามราคาที่ตนต้องการซื้อ การกระทำเช่นนี้เป็นการบีบบังคับผู้ถือหุ้นที่มีเสียงข้างมาก ให้รับซื้อหรือขายหุ้นโดยอาศัยคดีอยู่บนศาลและการถ่วงเวลาในศาลทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย

ขนข้าวของหนีไฟ ลงแม่น้ำปิง

…ข้อความไม่ชัดเจน…ต่อจากนั้นบริษัทอนุสารก็เตรียมตัวลงมือก่อสร้าง โดยมีนโยบายว่า จะเก็บที่ดินส่วนกลางที่เป็นตัวตลาดไว้ ส่วนที่ดินที่เป็นตึกแถวรอบๆ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะแบ่งขายเป็นห้องๆไป โดยให้สิทธิแก่ผู้เช่าที่เช่ามาก่อนไฟไหม้ ให้มีสิทธิได้ซื้อก่อน เมื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อไม่ซื้อแล้ว จึงจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกซื้อต่อไป ผู้ที่ซื้อตึกแถวที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นใหม่นี้ นอกจากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารแล้ว ยังจะได้รับหุ้นเป็นเจ้าของตลาดวโรรสอีกด้วย เพราะฉะนั้นราคาที่ซื้อขายกันตามที่ตกลงกันแล้ว ก็หมายความว่ารวมราคาค่าหุ้นที่จะเป็นเจ้าของตลาดร่วมไปด้วย และบริษัทอนุสารมีนโยบายจะขายหุ้นนี้ควบให้แก่ผู้ซื้อไป ตามราคาที่บริษัทได้รับซื้อมาจากฝ่ายเจ้า โดยไม่มีการคิดราคาเพิ่มเติมแต่ประการใดเลย การที่บริษัทอนุสารถือนโยบายนี้ก็เพราะมีจุดประสงค์ว่า ต่อไปตลาดนี้จะเป็นตลาดของชนกลุ่มมาก มิใช่ให้อยู่ในมือเจ้าของเพียงสองสามคนเท่านั้น ผู้ที่ได้เป็นเจ้าของตลาดก็คือผู้ที่จะต้องใช้ตลาดนั้น เพื่อประกอบธุรกิจการค้าของตนนั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว การซื้อขายที่ดินก็เป็นการซื้อขายกันตามความสมัครใจ เป็นไปตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายทั้งสิ้น
      “ส่วนที่จะอ้างว่ามีราคาสูงนั้น ก็จะต้องพิจารณากันด้วยเหตุและผลว่า ที่แห่งนี้เป็นทำเลดี เหมาะสำหรับการค้าซึ่งถ้าหากผู้ไม่ประสงค์ที่จะซื้อก็ย่อมจะหาซื้อที่อื่นก็ได้ ไม่ได้เป็นการบังคับผู้ใดแต่อย่างใด ขณะนี้ได้ขายไปเป็นจำนวนมากแล้ว ทั้งยังปรากฏว่าผู้ที่ซื้อไปแล้วยังเอาไปขายต่อและทำกำไรได้แล้วอีกด้วย

ไฟใหม้ ก็ยังมีที่ดิน เริ่มใหม่ได้ แต่การพนัน มันเอาของเราไปทุกอย่างแม้นแต่ที่ซุกหัวนอน
สภาพความเสียหายหลัง ไฟใหม้
โล่งเลย หลังจากไฟใหม้
เริมมีอาคารพาณิชย์ทีทันสมัย

  “การที่เกิดข่าวนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา ๒-๓ วันแล้วนี้ คงจะมาจากข่าวที่อาจได้รับจากบุคคลที่เสียผลประโยชน์ไป ทั้งนี้เพราะขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่กำลังมีการก่อสร้างย่านตลาดการค้ากันขึ้นอีกมาก การที่จะมีตลาดวโรรสซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีกว่า อีกทั้งมีนโยบายที่จะขายขาดกรรมสิทธิ์ห้องแถว และผู้ซื้อก็จะได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของตลาดอีกด้วย จึงเป็นการกระทบกระเทือนส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลบางคน ที่มิได้ให้ประโยชน์คล้ายคลึงกันแก่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าที่ของคน จึงได้เกิดมีการให้ร้ายป้ายสีกันขึ้น ส่วนทางผู้สื่อข่าวก็รับฟังความแต่ข้างเดียว โดยมิได้มาสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด
      “อนึ่ง ขอปฏิเสธเรื่องที่กล่าวหาว่า มีการเรียกค่าแป๊ะเจี๊ยะแก่ผู้เช่าแผงลอย แผงละเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะขณะนี้แบบแปลนก่อสร้างตัวตลาดยังเขียนไม่เสร็จ และยังไม่มีความคิด ในเรื่องค่าเช่าแผงลอยนี้ และตามข่าวที่ว่ามีการกีดกันมิให้ผู้สื่อข่าวไปร่วมประชุมในการเจรจาซื้อขายห้องแถวนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ยังไม่เคยมีผู้สื่อข่าวคนใดไปขอเข้าฟังการประชุมใดๆ 
      จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
      บริษัทเชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด
      บริษัทอนุสาร จำกัด
      เชียงใหม่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒
      ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างตลาดวโรรส มีเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒ ว่า “ตลาดวโรรสสร้างหลัง ยี่เป็ง เป็นอาคาร ๓ ชั้นมีห้องใต้ดิน” รายละเอียดว่า
      “ตลาดวโรรสจะสร้างใหม่ หลังงานประเพณีลอยกระทงนี้แน่ เป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกไกล มีห้องใต้ระดับพื้นดิน มีบันไดเลื่อนไฟฟ้า และมีภัตตาคารชั้นบนนั่งชมวิวขณะรับประทานอาหาร…”

เริ่มก่อสร้างปรับปรุง
ก่อนหน้านั้น สำหรับเมืองล้านนา กาดต้นลำใย

 

พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.พร้าว
(ข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งได้ที่ anunernhard@hotmail.com)
      ที่มา 

   http://www.thainews70.com/news/news-culture-arnu/view.php?topic=215

Advertisements