คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2014

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช(ท่องจำคัมภีรกุรอ่าน) ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์อ.ฝาง เชียงใหม่

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช(ท่องจำคัมภีรกุรอ่าน) ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์อ.ฝาง เชียงใหม่ โดย นายชุมพล ศรีสมบัติ *หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มี 222 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 418 คน ในจำนวนนี้มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม 25 ครอบครัว มีประชากร 102 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.40 ของประชากรทั้งหมู่บ้าน

| ใส่ความเห็น

“ดอยวาวี”วิถีคนยอดดอย มนเสน่ห์แห่งชาชั้นเยี่ยม

“ดอยวาวี”วิถีคนยอดดอย มนเสน่ห์แห่งชาชั้นเยี่ยม โดย ชุมพล ศรีสมบัติ             คำ ว่า “วาวี”ในปัจจุบัน ว่ากันว่าแผลงมาจากคำว่า “วะวี ” เพราะพูดง่ายกว่า ดอยวาวี นับเป็นแห่งมนต์เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งนับจากชาวจีนฮ่อ ได้ย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน  

| ใส่ความเห็น

รู้จักมุสลิม ” เมืองสามหมอก”เมืองชายแดนไทย-พม่า

รู้จักมุสลิม ” เมืองสามหมอก”เมืองชายแดนไทย-พม่า โดย ชุมพล ศรีสมบัติ หลายท่านคงเคยได้ยิน คำขัวญ ที่ว่า ” กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง” ครับแน่นอน ที่นี่ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า

| ใส่ความเห็น

ชุมชนมุสลิมป่าเห็ว จังหวัดลำพูน ชุมชนมุสลิมที่ต้องการฟื้นฟู

ชุมชนมุสลิมป่าเห็ว จังหวัดลำพูน ชุมชนมุสลิมที่ต้องการฟื้นฟู ชุมพล ศรีสมบัติ ชุมชนป่าเห็ว ตั้งอยู่ในพืนที่ การปกครองของเทศบาลตำบลอุโมค์  จ.ลำพูน ชุมชนบ้านป่าเห็ว  มาจากชื่อของต้นเห็วหลวงหรือต้นตะเคียนหมูเป็นไม้ยืนต้นขึ้นอยู่จำนวน มากบริเวณหมู่บ้านและพระอุโบสถวัดป่าเห็ว

| ใส่ความเห็น

ชุมชนมุสลิมดอยสะเก็ด กับ แบบอย่างการพัฒนา

   มัสยิดอัลฟัฏลิ ดอยสะเก็ด กับการต่อยอดโครงการมัสยิดครบวงจร ชุมพล  ศรีสมบัติ งานของศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการพัฒนา มูลนิธสร้างสุขมุสลิมไทย โดยเฉพาะกับโครงการมัสยิดครบวงจร ทำให้มีโอกาสได้พบผู้คนมากมาย อีกทั้งได้เห็นชุมชนมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ได้แลกเปลี่ยน พูดคุย กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวบ้าน เห็นชุมชนมุสลิมที่มีผู้นำมุสลิมกระตื้อรือล้น ใฝ่รู้ และอีกหลายแห่งยังนิ่งอยู่กับที่ หรือบางทีก็อาจจะถอยหลังหลังด้วยซ้ำไป.

| ใส่ความเห็น