คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2015

ครูบุ่น ผู้บุกเบิก บาแล มุศ๊อลลา ที่รวมละหมาดของมุสลิม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ครูบุ่น ผู้บุกเบิก บาแล อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ครูบุ่นผู้มีบุคลิกน่าเกรงขาม คนมุสลิมเชือสาย น่าจะเป็นบังการี หรือบังคลาเทศ จากครอบครัวที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากแดนไกล ด้วยความพยายามของบรรพชน เขาจึงได้รับราชการครู และเป็นที่เคารพนับถือของผู้คน

| ใส่ความเห็น

ร่วมละหมาดวันศุกร์ กินแกงแกะอากีเกาะห์ ที่มัสยิดดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ร่วมละหมาดวันศุกร์  กินแกงแกะอากีเกาะห์  ที่มัสยิดดอยสะเก็ด เชียงใหม่ วันนี้ไปรับลูกสาวกลับบ้านที่ ม.ราชมงคล ดอยสะเก็ด แวะไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดดอยสะเก็ด ซึ่งทางมัสยิดกำลังเริ่มเตรียมสถานที่ ตั้งเต๊นท์ ตบแต่งพื้นที่จัดงานรวมน้ำใจ หาเงิน ใช้ในกิจการของมัสยิด  ในช่วงเช้า ของวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค.57 เป็นวันงาน จะมีพิธีมอบอาคารเอนกประสงค์จากงบประมาณของเทศบาลดอยสะเก็ดให้กับอีหม่ามและคณะกรรมการพี่น้องในพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน  โดยท่านนายกเทศมนตรี งานนี้ขอพี่น้องไปร่วมกันเยอะหน่อย

| ใส่ความเห็น

ชุมชนมุสลิมบ้านท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่ บนวิถีความหลากหลาย

ชุมชนมุสลิมบ้านท่าตอน บนวิถีความหลากหลาย โดยชุมพล ศรีสมบัติ ….วิถีคนมุสลิมในล้านนา ต่างกับวิถีมุสลิมในหลายพื้นที่ เพราะบรรพบุรุษส่วนใหญ่ เป็นผู้อพยพ เราเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ ที่พยายามรักษาอัตลักษณ์ชุมชนเอาไว้บนหลักการของอิสลาม…. ” แม้ว่าชุมชนแห่งนี้อาจไม่โดดเด่นมากนัก หากแต่ว่า ชุมชนบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีเรื่องราวการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

| ใส่ความเห็น

อดีต กับการสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคม สร้างถนนสายต่าง ๆ ในภาคเหนือ

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีข่าวด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม “สร้างถนนสายต่าง ๆ ในภาคเหนือ”

| ใส่ความเห็น