ในจังหวัดเชียงใหม่ มีข่าวด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
“สร้างถนนสายต่าง ๆ ในภาคเหนือ”
บุญเสริม
ภาพจาก อินเตอร์เน็ต

“เมื่อ วันที่ ๒๐ เดือนนี้(เมษายน) เวลา ๘ น. นายเฉลียว วัชรพุกก์ อธิบดีกรมทาง ซึ่งเดินทางมาราชการในภาคเหนือ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว นสพ.และวิทยุ ณ โรงแรมรินคำ เชียงใหม่ เกี่ยวกับโครงการสร้างทางสายต่าง ๆ ในภาคเหนือดังต่อไปนี้
การสร้างทางตามโครงการเงินกู้ของธนาคารโลกในขณะ นี้ได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรกสร้างทางจากนครสวรรค์มาเชียงราย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ช่วง อ.งาว ไป เชียงราย ระยะ ๑๒๐ กม. กำหนดเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนช่วงระหว่าง อ.เถิน ไป ตาก- อ.คลองขลุง จะแล้วเสร็จใน ๓-๔ เดือนข้างหน้า
ระยะที่ ๒ เป็นการสร้างทางสายบางประอิน – นครสวรรค์ เพื่อย่นระยะทางกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ให้สั้นลง ๑๐๐ กม.เศษ กำหนดเสร็จปี ๒๕๑๔ และการสร้างระหว่าง อ.เถิน – ลำปาง ก็จะเสร็จในปี ๒๕๑๔
อีกสายหนึ่ง ระหว่าง อ.ลี้- อ.เถิน จะลาดยางจากลี้ถึงบ้านโฮ่งก่อน โดยจะเริ่มทำในปี ๒๕๑๔ เสร็จปี ๒๕๑๖ สายน่าน-ปัว-ทุ่งช้าง ซึ่งสร้างมา ๓ ปีแล้ว จะลาดยางในปี ๒๕๑๔ นี้
อธิบดี กรมทางได้แจ้งต่อไปว่า ในปี ๒๕๑๔ มีโครงการสร้างและปรับปรุงทางในภาคเหนือหลายสาย เช่น จะสร้างสายลำปาง-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก ซึ่งจะทำเป็นถนนไฮย์เวย์เช่นเดียวกับสายลำปาง-เชียงใหม่ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงินกู้จากธนาคารโลก กำหนดเริ่มการสำรวจข้อมูลในปี ๒๕๑๔ และเริ่มสร้างปี ๒๕๑๕ โดยสร้างช่วงแพร่-ลอง ก่อน ระยะยาว ๒๘๐ กม.
นอกจากนี้มีสาย แม่ริม-สะเมิง จะสร้างในปี ๒๕๑๔ เป็นถนลูกรังใช้ได้ทุกฤดูกาล อีกสองสายคือ จาก ฮอด-แม่แจ่ม-แม่สะเรียง กับสายอมก๋อย-ฮอด ก็จะสร้างในปี ๒๕๑๔ เช่นกัน ส่วนสายท่าลี่-ริมปิง ซึ่งมีระยะทาง ๒๓ กม. จะทำเป็นถนนลาดยาง ในวงเงินงบประมาณ ๕ ล้านบาท เริ่มปี ๒๕๑๔ กำหนดสร้างเสร็จภายใน ๒ ปี
สาย จากสันทรายไปพร้าว จะสร้างโดยเงินกู้ ในเดือนสิงหาคมนี้ สายดอยเต่า-ฮอด ทำเป็นถนนลูกรัง ในวงเงิน ๒ ล้านบาท สร้างในปี ๒๕๑๔ และสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามน้ำแม่กวง ในถนนท่าจักร-แม่ทา ในปีเดียวกันนี้ด้วย
ส่วนถนนที่จะสร้างตามโครงการในปี ๒๕๑๕ มีสายฝาง-ท่าตอน เป็นถนนลาดยาง สายวังเหนือ-พะเยา และสายแม่ขะจาน-วังเหนือ รวม ๓ สาย
ก่อน จบการให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวได้เรียนถามเรื่องป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน ซึ่งทางบริษัทรับเหมาสร้างทางทำบอกไว้ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ถนนไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ผ่าน ได้เขียนชื่อผิดจากชื่อจริงหลายแห่ง จะมีการแก้ไขหรือไม่
อธิบดีกรมทาง ตอบว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบมาก่อน เพิ่งจะทราบตอนผู้สื่อข่าวถามนี้เอง เมื่อมีการผิดพลาดเช่นนั้นก็จะได้สั่งการให้รีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อ ไป.” (นสพ. คนเมือง,๒๕ เม.ย.๒๕๑๓)
พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.พร้าว

คัดลอกบทความจาก  http://www.thainews70.com

Advertisements