คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2016

คุตะบะฮ์ วันอีด พร้อมบรรยากาศ ในวันอีดที่มัสยิดอัตตักวาเชียงใหม่

ที่มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่

| ใส่ความเห็น