3ที่มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่

คุตะบะฮ์ วันอีด พร้อมบรรยากาศ ในวันอีดที่มัสยิดอัตตักวาเชียงใหม่ อีกหนึ่งวิถีปฏิบัติ วันอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิญญะห์ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 กันยายน ๒๕๕๙ วันตรุษอีดิ๊ลอัฎฮาเป็นคำภาษาอาหรับ มาจากคำว่า อีด แปลว่า รื่นเริง เฉลิมฉลอง และ อัฎฮา แปลว่า เชือดสัตว์พลีทาน ดังนั้น วันตรุษอีดี้ิ๊ลอัฎฮา จึงหมายถึง วันเฉลิมฉลองการ เชือดสัตว์เพื่อพลีทาน จากท่านอิบนี่อับบาสเล่าว่า ท่านรอซู้ลลุลเลาะฮ์หรือศาสดาทรงกล่าวว่า ในวันอีดิ้ลอัดฎาไม่มีการภักดีใดๆของมนุษย์ จะเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของอัลลอฮ์ ดียิ่งไปกว่าการทำ กุรบาน


2

โดย นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements