คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2016

โครงการมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดอัลอิคคลาส ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง

โครงการมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดอัลอิคคลาส ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง ฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ เยี่ยมติดตามงาน โครงการมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดอัลอิคคลาส ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง ดูห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ทาง สสม. สนับสนุน ทางผู้รับผิดชอบจัดการได้ค่อนข้างดี มีทางลาด เพื่อความสะดวกของกลุ่มคนดังกล่าว น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผอ.ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือมอบป้ายห้องน้ำ ป้ายผังโครงสร้างของผู้บริหารมัสยิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือผู้มาเยี่ยมมัสยิด จะได้รู้จักผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ของมัสยิด

| ใส่ความเห็น

เข้าสู่มัสยิดนูรุลอิสลามแม่สอด จ.ตาก

เข้าสู่มัสยิดนูรุลอิสลามแม่สอด จ.ตาก ฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ มาไปกันต่อที่ อำเภอแม่สอด หลังจากกินข้าวเย็น ที่ตาก พออิ่มหน่ำสำราญเสร็จ ปาเข้าไปสามทุ่ม เป้าหมายเราคือแม่สอด มีเวลาน้อยจึงจำเป็นต้องขับรถเข้าแม่สอดเลย ถนนหนทางกำลังสร้างตลอดสาย ยิ่งขับรถตอนกลางคืนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ระหว่างทางไม่เหงา มีทั้งรถบรรทุกทั้งพ่วงและไม่พ่วงเข้าออกตลอดเวลา ทางขึ้นเขาลงเขาค่อนข้างชัน เวลาขับรถก็ให้สังเกตุ และปฏิบัติตามสัญญานเตือนข้างทาง ก็น่าจะมีความปลอดภัยสูง

| ใส่ความเห็น

มัสยิดญันะตุ้ลมุอฺมินีนแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพรช

มัสยิดญันะตุ้ลมุอฺมินีนแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพรช ออกจากเพรชบรูณ์ ..มุ่งตรงสู่กำแพงเพรช เพื่อเยี่ยมพี่น้องต่อไปยังมัสยิด ณันนะตุ้ล มุอฺมินิน อันชื่อมัสยิดแห่งนี้ หมายถึง สวรรค์ของผู้ศรัทธา ด้วยกับการไม่คุ้นเส้นทางทำให้เลือกเลยทำให้เราต้องใช้เส้นทางเปลื้องไปอีกประมาณร้อยกว่าโล มาถึงกำแพงเพรชหลังเวลามักริบ (ช่วงนี้ก็ประมาณ หกโมงครึ่ง มองไม่เห็นเส้นทาง เลยต้องเลยมัสยิด ไปอีก ย้อนกลับทางเดิม สอบถามพี่น้องข้างทางจึงพบพามัสยิด

| ใส่ความเห็น

มัสยิดอัลญิฮาร์ด ต.วังพิกุล เป็นอีกมัสยิด หนึ่งที่น่าสนใจ

มัสยิดอัลญิฮาร์ด ต.วังพิกุล เป็นอีกมัสยิด หนึ่งที่น่าสนใจ โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ หลังจากเดินทางจากวังชมภู ทีมเราก็เดินทางต่อร่วมร้อยกิโล เขาสู่โหมดการเยี่ยมพี่น้อง ทางมัสยิดจัดเตรียมอาหารกลางวัน โดยท่านอิหม่ามเอ็มดาดุลลา และคุณลิบภา ภรรยาของท่านเตรียมต้อนรับเราอยู่ ประทับใจในความมีน้ำใจของท่านทั้งสอง เป็นอย่างมาก ด้วยน้ำใจ หัวใจที่งดงามในการต้อนรับแขกที่มาถึงเรือนชาญ

| ใส่ความเห็น

มัสยิดดิยาอุ้ลอิสลาม มัสยิดแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร

มัสยิดดิยาอุ้ลอิสลาม มัสยิดแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ หลังจากเราเดินทางออกจากพิษฯโลก ที่พักหลับนอน เราตั้งที่หมายไว้ท่จังหวัดพิจิตร เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิม อีกสองพื้นที่ในจังหวัดเพรชบรูณ์ ที่มัสยิดแห่งนี้เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีกับท่านอีหม่าม ปรีชา เย็นใจ ซึ่งเป็นแกนนำในการประสานงาน กับหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ เป็นบุคคลมุสลิมท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ในจังหวัดพิจิตร

| ใส่ความเห็น

มัสยิดสีชมพูจังหวัดเพรชบรูณ์แห่งเดียวในประเทศ

มัสยิดสีชมพูแห่งเดียวในประเทศ เรามาไปต่อกันเลย ออกเดินทางจากพิจิตร มุ่งตรงไปยังจังหวัดเพรชบรูณ์ ที่หมายแรก คือมัสยิดวังชมภู หรือคนพื้นที่เรียกมัสยิดสามแยก

| ใส่ความเห็น

สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จัดโครงการแบ่งปันความอุ่นจากใจ

สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จัดโครงการแบ่งปันความอุ่นจากใจ โดยฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ      ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและความขัดสนที่พี่น้องร่วมชาติประสบทีประสบในฤดูหนาว ทางสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่จึงจัดโครงการปันความอุ่นจากใจขึ้น โดยขอพี่น้องร่วมบริจาคผ้าห่มให้แก่คนยากจน คนแก่ คนด้อยโอกาสในอำเภอฝางทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ 5มัสยิดตอนบนอันมีมัสยิดอัลเอี๊ยะซาน (บ้านยาง) รวมทั้งนักเรียนศาสนา มัสยิดอัสสะอาดะฮ์ (หัวฝาย) นักเรียนฮาฟิสและพี่น้องชาวพุทธที่ยากจนในพื้นที่

| ใส่ความเห็น