ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชาวชุมชนย่านวัดเกต ได้จัดงาน มหกรรมอาหาร “ตามรอยถิ่นเก่าบ้านเราวัดเกต อาหารวัฒนธรรมสี่ศาสนา”

ชาวชุมชนย่านวัดเกต ได้จัดงาน มหกรรมอาหาร “ตามรอยถิ่นเก่าบ้านเราวัดเกต อาหารวัฒนธรรมสี่ศาสนา” เป็นโครงการความร่วมมือของชาวบ้านย่านวัดเกต กับนักวิชาการในการสืบค้นและรื้อฟื้นของดีทางด้านอาหารการกินตำรับย่านวัดเกต สู่การพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มหกรรมอาหาร ตามรอยถิ่น บ้านเราวัดเกต”
อาหารวัฒนธรรม 4 ศาสนา ได้แก่ อิสลาม พุทธ คริสต์ ซิกข์ ซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมสำคัญอาหารของแต่ละศาสนา และเชื้อชาติของกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกัน และรักษาสืบทอดมาเป็นอาชีพ ย่านวัดเกต และบนถนนแห่งย่านนี้ จึงอุดมไปด้วยอาหารและวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของเหล่าศาสนิกชน ที่เข้าถึง เข้าใจกัน พร้อมพัฒนาย่านวัดเกตให้เป็นชุมชนเมืองล้านนาที่มีชีวิต…

Advertisements