15338698

หาข้าวกลางวันกิน..อิ่มแล้ว ในความเป็นตลาด บ่งบอกวัฒนธรรมของคนพิ้นที่ได้อย่างดี ตลาดมีนบุรี เป็นอีกหนึ่งวิถีที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน มีทั้งอาหารฮาลาล และอาหารยอดฮิตของคนจีน เช่น ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ซึ่งต่างคนก็ต่างค้า ต่างขายกันไป เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ใช่เป็นปัญหา ที่ผู้คนแตกแยกกันไม่ ใครใคร่ค้า ๆ ใคร่ขาย ๆ ต่างวิถี ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมดูงดงามยิ่งนัก
แล้วสิ่งใดเล่า ณ ปัจจุบัน จึงทำให้ผู้คน ที่ต่างกัน เกิดการเกลียดชังกัน หรือ เราพูด เราฟัง กันน้อยลง เสพสื่อโดยมิได้คิด ใคร่ครวญ ส่งต่อข้อความ ภาพที่ตอกย้ำ ที่ทำให้เราห่างเหิน มีอคติบาง ๆ หรือทิ้งระยะห่างกันมากขึ้น ไม่รับรู้ ไม่สนใจ ลองกลับมาย้อน เรื่องราวในอดีตของบรรพชนในการอยู่ร่วมกัน เขาอยู่กันอย่างไร จึงทำให้สังคมไทยอยู่กันอย่างสันติสุข ชวนคิด ครับ

ข่่าวมุสลิมเชียงใหม่ออนไลน์

https://www.facebook.com/naichumpon

Advertisements